Shutterstock

Ukrainske saltgruver skjulte millioner av våpen

Russerne jubler over Wagner-gruppens kunngjøring om at de har erobret Europas største saltgruve ved den ukrainske byen Soledar. I 100 år har gruven hatt stor betydning for Russland – på godt og ondt.

I fullt kamputstyr kunngjorde Jevgenij Prigozjin, lederen for den russiske leiesoldatene Wagner-gruppen, for et par dager siden at styrkene hans hadde erobret den enorme saltgruven ved byen Soledar.

Det er fortsatt uklart om russerne faktisk har kontroll over gruven, men det ville vært en stor moralsk seier, for de enorme saltgruvene i Ukraina har hatt stor betydning for begge land i mer enn 100 år.

Saltgruvene vokste seg stadig større

Det har vært saltproduksjon i Donetsk-regionen siden 1500-tallet. Men det var først på slutten av 1800-tallet at russiske og ukrainske geologer oppdaget hvor gigantiske de forekomstene av rent salt var som lå under jorden.

Saltgruve Soledar fotball

Gruvearbeiderne koste seg bl.a. med å spille fotballkamper 300 meter under jorden når de hadde fri.

© Shutterstock

Ukraina var en del av det russiske imperiet, og russerne så store fordeler med saltproduksjonen siden de ellers ville ha vært nødt til å importere salt i dyre dommer. I løpet av få tiår ble det skapt en enorm industri i området, som kom til å stå for Europas største produksjon av salt.

I dag består gruvene av mer enn 200 km med tunneler som snor seg 200-300 m under bakken. Tunnelene huser nærmest små byer med bl.a. kirker og haller så store at det kan spilles fotballkamper der.

I Sovjetunionens tid kom mer enn 40 prosent av hele rikets saltforbruk fra gruvene i Donetsk, men det gikk opp for russerne at de kilometerlange gangene også kunne brukes til noe annet – våpenlager.

Fra 1952 ble tusenvis av hovedsakelig russiske geværer og kalasjnikover oppmagasinert i gruvene, som bare ble mer og mer fulle etter som årene gikk.

Saltgruve i Soledar Ukraina

Saltforekomstene i Donetsk-regionen er så enorme at selv om det har vært en stor gruveindustri her i mer enn 100 år, anslås det at bare rundt tre pst. av den totale mengden salt er tatt ut.

© Shutterstock

Da Sovjetunionen falt i 1991, ble ingen av våpnene hentet tilbake til Russland, og da en ukrainsk forsvarsekspert undersøkte lageret i 2002, anslo han at det besto av rundt 3,5 millioner håndvåpen.

Det enorme våpenlageret fikk ukrainerne nytte av under den russiske invasjonen. Da ble tusenvis av ukrainske sivile bevæpnet. Mange av våpnene fra saltgruvene brukes trolig fortsatt til å holde soldater fra det landet som etterlot dem, på avstand.