Ti flyktninger som forandret historien

Den siste tiden har en strøm av mennesker flyktet fra Syria og inn i Europa. Men sett i historiens lys har flyktningstrømmer alltid eksistert - mange av historiens største personligheter levde et liv på flukt.

Flere av historiens mest berømte personer måtte flykte fra undertrykkelse og livsfare mens de skrev seg inn i verdenshistorien. Det gjelder blant annet Dalai Lama, Sigmund Freud og Sitting Bull.

1. ALBERT EINSTEIN (1879-1955)

Flyktet fra: Tyskland
Flyktet til: USA
Årsaken til flukten: Einstein var jøde og følte seg truet da Adolf Hitler ble utnevnt til kansler i 1933
Er kjent for: I 1905 tenkte Einstein ut grunnlaget for relativitetsteorien - et arbeid som gjorde hans navn til et synonym for "geni". I 1921 mottok han nobelprisen i fysikk, men etter nazistenes maktovertakelse i 1932 ble det vanskelig for ham å arbeide i Tyskland. Einstein dro derfor til USA, der han solgte sin avhandling fra 1905 om relativitetsteorien for å skaffe penger til USAs krig mot Tyskland.

2. FREDERIC CHOPIN (1810-1849)

Flyktet fra: Polen
Flyktet til: Frankrike
Årsaken til flukten: Chopin sto i fare for å bli satt i fengsel etter en polsk oppstand mot Russland
Er kjent for:: Chopin er en av historiens mest berømte komponister. Alt som ung var han en ypperlig musiker, og 20 år gammel dro han på turné til utlandet. I mellomtiden hadde Russland besatt Polen, og okkupasjonsmakten slo hardt ned på et forsøk på en polsk oppstand der flere av Chopins venner ble fengslet eller drept. Han flyktet til Paris der han helt frem til sin død levde av å komponere og gi timer i pianospill. Han ble stedt til hvile i Frankrike, men hans hjerte ble senere gravlagt i Polen.

Frederic Chopin, ca. 1849.

© Wikipedia

3. MARLENE DIETRICH (1901-1992)

Flyktet fra: Tyskland
Flyktet til: USA
Årsaken til flukten: Dietrich var en svoren antinazist og tok bestemt avstand fra Hitler selv om nazistene forsøkte å få henne til å skifte side
Er kjent for: Den tyske skuespilleren var en av det hvite lerretets første store stjerner og ble kjent som en femme fatale. Hun ble verdensberømt i 1930 etter sin rolle i filmen "Der blaue Engel" (Den blå engelen), men etter Hitlers maktovertakelse flyktet hun til USA der hun fortsatte sin politiske kamp mot nazismen. Marlene Dietrich står på listen over en av filmhistoriens ti beste skuespillere.

4. DALAI LAMA (1935-)

Flyktet fra: Tibet
Flyktet til: India
Årsaken til flukten: I 1959 gjorde tibetanerne oppstand mot Kinas okkupasjon av landet. Kina slo hardt ned på protestene, og Dalai Lama og 20 000 av hans tilhengere måtte flykte.
Er kjent for: Dalai Lama – som i egentlig heter Tenzin Gyatso – er tibetanernes religiøse og politiske leder. Etter å ha flyktet slo han seg ned i den indiske byen Dharamsala, der han blant annet etablerte en eksilregjering og en rekke skoler og klostre. Fra sitt eksil drar Dalai Lama nå og da verden rundt for å tale for medfølelse, toleranse og tilgivelse. I 1989 ble han tildelt Nobels fredspris for sitt arbeid.

Tenzin Gyatso, ca. 1940.

© Wikipedia

5. SITTING BULL (1831-1890)

Flyktet fra: USA
Flyktet til: Canada
Årsaken til flukten: Sitting Bull ble etterlyst etter seieren i slaget ved Little Bighorn og risikerte å bli henrettet
Er kjent for: Den berømte høvdingen kjempet kompromissløst mot hvite nybyggere som på 1800-tallet trengte inn på hans folks territorium. Til forskjell fra andre indianske ledere nektet han å undertegne fredsavtaler og ledet i stedet sine krigere i en rekke kamper mot den hvite mann. Han er mest berømt for seieren over general Custer i slaget ved Little Bighorn. Etter slaget flyktet han sammen med en gruppe trofaste undersåtter til Canada, men sykdom og sult drev dem tilbake til USA der de til slutt ble pågrepet.

6. VICTOR HUGO (1802-1885)

Flyktet fra: Frankrike
Flyktet til: Storbritannia
Årsaken til flukten: Hugo var politisk motstander av Napoleon 3. som tok makten ved et kupp og fordrev sine fiender
Er kjent for: Victor Hugo er en av historiens største forfattere og er særlig kjent for romanene Ringeren fra Notre Dame og De elendige (Les Misérables). I tillegg til forfatterskapet var han også politisk aktiv og ble valgt inn i den franske nasjonalforsamlingen der han gjorde seg til talsmann for samfunnets fattige og svake. Da Napoleon 3. grep makten, måtte Hugo flykte, og han tilbrakte de neste 20 årene på en av britiske kanaløyene. Etter Napoleon 3.s fall dro han tilbake til Paris, der det franske folk mottok ham som folkehelt.

Victor Hugo, 1853.

© Wikipedia

7. SIGMUND FREUD (1856-1939)

Flyktet fra: Østerrike
Flyktet til: Storbritannia
Årsaken til flukten: Freuds jødiske bakgrunn gjorde ham til et mål for nazistene
Er kjent for: Sigmund Freud er kjent som psykoanalysens far og forsket særlig i menneskets underbevissthet. Han levde mesteparten av livet i Wien, der han var en del av den intellektuelle eliten. Nazistene anerkjente ikke Freud og brente bøkene han hadde skrevet, og da Nazi-Tyskland okkuperte Østerrike i 1938, foretrakk Freud å flykte til Storbritannia. Andre medlemmer av Freuds familie unnslapp ikke sin skjebne - blant annet ble fire av søstrene hans drept i nazityske konsentrasjonsleire.

8. ROBERT CAPA (1913-1954)

Flyktet fra: Først Ungarn og deretter Tyskland
Flyktet til: Først Tyskland og deretter Frankrike
Årsaken til flukten: Capa flyktet to ganger. Første gang ble han anklaget for å ville styrte Ungarns fascistiske regime. Andre gang flyktet han fra nazistene.
Er kjent for: Robert Capa var en av historiens mest berømte krigsfotografer og dokumenterte blant annet den spanske borgerkrigen og andre verdenskrig. Han levde etter mottoet: "Er ikke bildene dine bra nok, er du ikke nær nok" og ble særlig kjent for å skildre personlige øyeblikk midt krigens grufullhet. Etter kjærestens død i 1937 kastet han seg ut i en rekke livsfarlige oppdrag der han gang på gang risikerte å miste livet. I 1954 gikk det galt da han under den franske krigen i Vietnam (da Indokina) tråkket på en landmine.

Robert Capa, 1937.

© Wikipedia

9. HENRY KISSINGER (1923-)

Flyktet fra: Tyskland
Flyktet til: USA
Årsaken til flukten: Kissinger er av jødisk avstamning, og familien sto derfor i fare for å bli utryddet av nazistene.
Er kjent for: Henry Kissinger arbeidet i mange år som en av USAs fremste diplomater og var utenriksminister under både presidentene Richard Nixon og Gerald Ford. I 1973 ledet han fredsforhandlingene som til slutt gjorde en ende på den forhatte Vietnamkrigen - en innsats han mottok Nobels fredspris for.

10. KARL MARX (1818-1883)

Flyktet fra: Tyskland, Frankrike og Belgia
Flyktet til: Frankrike, Belgia og Storbritannia
Årsaken til flukten: Marx gjorde seg ofte upopulær blant myndighetene og ble drevet på flukt
Er kjent for: Karl Marx er en av historiens mest innflytelsesrike forfattere, samfunnsforskere og filosofer. Han var særlig engasjert i kampen mellom samfunnsklassene og skrev boken "Kapitalen" som omfattet politiske og økonomiske teorier som dannet grunnlaget for mange varianter av sosialisme og kommunisme. Mens han levde, var Marx imidlertid nokså ukjent, men som følge av hans sterkt antiautoritære artikler og bøker ble han flere ganger tvunget på flukt. Flere av Marx' verker ble først utgitt etter hans død i 1883, og hans tanker banet blant annet vei for de sterke arbeiderbevegelsene i Norden.

Karl Marx, ca. 1875.

© Wikipedia