Shutterstock
Feiring av den internasjonale kvinnedagen

Den internasjonale kvinnedagen ble skapt av kommunister

Den 8. mars går millioner av mennesker i gatene verden over for å feire den internasjonale kvinnedagen. Dagen har mer enn et århundre på baken og sprang ut av den russiske revolusjonen.

Hva er den internasjonale kvinnedagen?

Den internasjonale kvinnedagen markeres hvert år den 8. mars for å feire kvinners økonomiske, politiske og sosiale fremgang over hele verden.

Men selv om det går fremover med kvinners rettigheter flere steder i verden – spesielt i den vestlige delen – er det for tidlig å la sjampanjekorkene sprette i likestillingens navn.

Hvert år utgir det sveitsiske fondet Foundation World Economic Forum rapporten "Global Gender Gap Report" om den globale likestillingen, med særlig vekt på økonomi.

Og skal man tro den seneste rapporten, er det fortsatt god grunn til å ta på seg rødstrømpene.

Fortsetter utviklingen slik den er i dag, vil kvinner først ha oppnådd total likestilling med menn om 132 år.

I Norden har vi imidlertid grunn til å klappe oss selv på skulderen under den internasjonale kvinnedagen.

Både Finland (2. plass), Norge (3. plass) og Sverige (5. plass) er på topp 5 av landene i verden med høyest poengsum med hensyn til likestilling.

Verst er det for Danmark, som ligger på 32. plass når det gjelder likestilling. Nederland ligger på 28. plass.

Når startet den internasjonale kvinnedagen?

Demonstrasjon ble startskuddet

Frøene til den internasjonale kvinnedagen ble sådd i 1908.

Da marsjerte 15 000 kvinner gjennom New York Citys gater og demonstrerte for kortere arbeidsdager, høyere lønn og ikke minst retten til å stemme.

Den 28. februar 1909 erklærte USAs sosialistiske parti dagen for den nasjonale kvinnedagen. Og året etter foreslo den tyske kommunisten og kvinnerettighetsforkjemperen Clara Zetkin å gjøre dagen internasjonal.

"Når menn tier, er det vår (kvinnenes, red.) plikt å heve våre stemmer og la våre idealer bli hørt" Clara Zetkin, tysk kommunist og stifter av den internasjonale kvinnedagen

Clara Zetkins forslag ble fremsatt på et stort møte organisert av den internasjonale organisasjonen for kommunistiske kvinner, Socialist International, i København 26. og 27. august 1910.

Mer enn 100 kvinner fra 17 forskjellige land deltok. Forslaget ble enstemmig vedtatt, og allerede i 1911 ble den første utgaven av den internasjonale kvinnedagen avholdt i Østerrike, Danmark, Tyskland og Sveits.

Det var imidlertid først 8. mars 1917, da den fjerde utgaven av kvinnedagen gikk av stabelen i Russland, at den virkelig satte sine spor.

Her streiket flere tusen kvinner fra jobb og inntok gatene i Russlands nest største by, Petrograd (St. Petersburg i dag), for å demonstrere for "brød og fred".

Kvinner demonstrerer i Russland

Tusenvis av russiske kvinner demonstrerer for “brød og fred” den 8. mars 1917 i Petrograd, Russland.

© Wikimedia Commons

På dette tidspunktet var nasjonen plaget av hungersnød, og demonstrasjonene samt det ulmende sinnet mot landets leder, tsar Nikolaj 2. av Russland, ble gnisten som fikk den russiske revolusjonen til å blusse opp.

Få dager etter demonstrasjonene ble det gamle russiske tsarstyret veltet, og arbeiderne, med bolsjevikene i spissen, tok makten over et Russland som i 1922 ble gjenfødt som det kommunistiske Sovjetunionen.

Når blir den internasjonale kvinnedagen avholdt?

Russiske kvinner fastsatte datoen

Under 1. verdenskrig ble den internasjonale sosialistiske kvinnekonferansen satt i bero, men i 1921 gjenopprettet den tyske kvinnerettighetsforkjemperen Clara Zetkin konferansen.

Denne gangen ble møtet ikke avholdt i København, men i Moskva.

Inspirert av nettopp de russiske kvinnenes demonstrasjoner mot tsarstyret den 8. mars 1917, vedtok deltakerne at den internasjonale kvinnedagen heretter skulle avholdes hvert år den 8. mars som en hyllest til den sosialistiske kampen i Russland.

We Can Do It-plakat

Denne plakaten er blitt et symbol på kvinners kamp for likestilling. Plakaten ble imidlertid opprinnelig produsert for å oppfordre de kvinnelige arbeiderne til å jobbe hardere under andre verdenskrig.

© Wikimedia Commons

I mange tiår var kvinnedagen knyttet til arbeidsmarkedet.

Men da kvinnebevegelsen og rødstrømpene dukket opp på slutten av 1960-tallet, omfavnet en ny generasjon feminister kvinnedagen og introduserte nye temaer i likestillingens navn, som seksualitet, kropp og husholdning.

I 1975 ble 8. mars offisielt utpekt av FN som den internasjonale kvinnedagen.

Hvilke tradisjoner er det på den internasjonale kvinnedagen?

Dagen feires med blomster og gaver

Når den internasjonale kvinnedagen går av stabelen den 8. mars, lyser gatebildet opp i lilla, grønne og hvite farger.

Ifølge hjemmesiden for den internasjonale kvinnedagen er disse tre fargene de offisielle fargene for kvinnedagen.

“Lilla står for rettferdighet og verdighet. Grønt symboliserer håp. Hvitt representerer renhet, selv om det er et kontroversielt konsept. Fargene springer ut fra bevegelsen for kvinners stemmerett i Storbritannia, Women’s Social and Political Union (WSPU)”, står det på hjemmesiden.

Kvinnedagen har fått status som nasjonal helligdag i flere land, herunder Russland. I Kina får mange kvinner lov til å ta halvparten av arbeidsdagen fri.

Mange steder er det også lang tradisjon for å gi gaver og blomster, og i Russland dobles salget av blomster hvert år i dagene frem til den 8. mars.

En av de sterkeste tradisjonene under den internasjonale kvinnedagen er selvsagt demonstrasjoner og politiske taler, slik det har vært i mer enn et århundre.

Som kvinnedagens grunnlegger Clara Zetkin selv sa det:

"Når menn tier, er det vår (kvinnenes, red.) plikt å heve våre stemmer og la våre idealer bli hørt."

Kvinneforkjemperne Alice Paul og Helen Gardener

Alice Paul (t.v.) og Helen Gardener (t.h.) var begge forkjempere for kvinners rettigheter.

© Library of Congress

5 historiske kvinnerettighetsforkjempere