Leserne av det britiske herremagasinet John Bull tok fri i helgene for å være sammen med familien.

Hvor lenge har vi «tatt helg»?

Når ble det vanlig å ta fri i helgene?

For de hedenske vikingene var lørdag badedag. Da vasket man seg i baljer med varmt vann, gikk i sauna eller badet i Islands varme kilder.

Med kristendommens inntog ble søndag i stedet dagen som skilte seg ut. Ifølge Bibelen hadde Gud skapt jorden på seks dager, og hvilte den sjuende. Derfor lot de troende arbeidet ligge om søndagen, og brukte i stedet tiden på kirkegang og bønn.

Den moderne helgen skyldes fagforeningene, som på 1900-tallet kjempet for å redusere arbeidstiden. I 1960 ble arbeidsuken i Norge satt ned fra 48 til 45 timer, og i 1968 til 42,5. Det ble stadig vanligere med femdagersuke, og i 1973 ble det vedtatt at skolen skulle ha lørdagsfri.

Inspirasjonen til å ta fri de to siste dagene i uken kom fra USA. Det var her begrepet «weekend» oppsto, fordi jøder fikk mulighet for å ta fri på sin helligdag, som var lørdag, i stedet for om søndagen.

I 1920-årene fikk mange ikke-jødiske amerikanere også halve dagen fri om lørdagen. Bilprodusenten Henry Ford gikk i 1926 ett skritt videre. Han innførte full todagershelg på fabrikkene sine, fordi han mente det ville gi flere arbeidsplasser og være en fordel for samfunnsøkonomien.

Kanskje du er interessert i