Hvorfor blir ørnen brukt som symbol av så mange nasjoner?

Både romerne, Napoleon og nazistene brukte ørnen som symbol. Hvorfor?

Mens løven blir regnet som dyrenes konge, er ørnen himmelens hersker, og den har i årtusener symbolisert styrke, mot og udødelighet.

Perserne var blant de første som brukte fuglen som symbol på makt på offisielle dokumenter, og ørnen ble stadig oftere herskernes foretrukne symbol – først i Midt-østen og siden i Roma.

Offisielt da den romerske konsulen Gaius Marius, i 102 f. Kr., innførte ørnesymboler til å representere senatet og folket – senere marsjerte de romerske legionene under ørnestandarter.

I middelalderen ble ørnen påny populær blant Europas herskere. Både tyske og franske ledere brukte den som standart for hærene sine for å markere avstand til løvene i det engelske våpenskjoldet.

Da USA ble opprettet i 1789, tok republikkens fedre – sterkt inspirert av det gamle Roma – ørnen til seg.