Når begynte folk å bruke etternavn?

Hvor gammel er tradisjonen med å ha et familienavn?

Høvdingen Hårek var fra Tjøtta i Nordland. Derav navnet.

Det er vanskelig å peke på når og hvor de første etternavnene ble brukt. Lenge før den norske navneloven ble innført i 1923, var det tradisjon å ta etternavn som viste til geografi, som Ås eller Tveit, eller til gården man kom fra, for eksempel Hårek fra Tjøtta.

Men det kunne også være knyttet til et yrke, som Smed eller Bødtker (tønnemaker), eller henvise til hvem man var sønn eller datter av, som Oddsdatter. Det var ingen regel at etternavn skulle gå i arv, og bønder skiftet gjerne etternavn når de flyttet til en ny gård.

Loven av 1923 påla fast slektsnavn for alle nordmenn. Fra nå av skulle kvinner og barn ha samme etternavn som sin mann og far.