Wikipedia
Sultan Mehmet 4.

Det osmanske riket: fra supermakt til svekling

Etter 500 år som stormakt krympet Det osmanske riket – i 1922 gjensto bare deler av dagens Tyrkia. Religion og europeiske oppdagelsesreisende knekket sultanatet i Konstantinopel.

Gjennom store deler av middelalderen hadde europeerne vært vant til at verden var delt i en kristen og en muslimsk del. Den muslimske verden begynte sør for Det bysantinske riket, som på den tiden strakte seg over det meste av Lilleasia – dagens Tyrkia.

Men i løpet av 1300- og 1400-tallet rystet osmanene europeernes verden. Først tok de den bysantinske delen av Lilleasia, og deretter invaderte de Balkan. Muslimske hærer på europeisk jord skapte frykt hos alle – fra paven i Roma til den tysk-romerske keiseren.

Problemet var kommet for å bli – i 500 år!

Lite kongedømme fikk vokseverk

Det osmanske riket begynte som et lite kongerike på nordkysten av Lilleasia.

Shutterstock

Konstantinopel inntas

Allerede på 1300-tallet erobret muslimske krigere deler av Bulgaria, Hellas og Albania. I 1453 brøt osmanene gjennom de tykke forsvarsmurene rundt middelalderens mest sagnomsuste by, Konstantinopel. Så ble byen sultanens hovedstad.

Shutterstock

Wien beleires

I løpet av 1400-tallet ble store deler av Balkan så vel som Lilleasia erobret av sultanens hærer. Under Selim 1 og hans berømte sønn, Suleyman den store, erobret osmanene Egypt og Mekka på begynnelsen av 1500-tallet.

I 1529 og 1683 beleiret osmanene Wien, men forgjeves. Sultanens imperium nådde sin største utstrekning i 1683.

Shutterstock

Krim går tapt

På 1700-tallet skrumpet Det osmanske rikets besittelser på Balkan inn, og i 1774 tvang Russland sultanen til å avstå Krimhalvøya. I imperiets avkroker ulmet opprøret, for sultanens hær virket ikke lenger uovervinnelig.

Shutterstock

Grekerne løsriver seg

Etter en åtte år lang frihetskamp rev Hellas seg løs i 1830. Den en gang så mektige sultanen var nå redusert til en brikke i stormaktenes spill. Britene og Frankrike måtte f.eks. gå inn og hindre Russland i å innta Konstantinopel i 1878.

Shutterstock

1. verdenskrig blir dødsstøtet

Under 1. verdenskrig støttet Det osmanske riket Tyskland, Østerrike-Ungarn og Bulgaria – og led et fatalt nederlag. De allierte okkuperte Konstantinopel, og Hellas tok store deler av det vestlige Lilleasia. Bare de sentrale delene var fortsatt på osmanske hender.

Shutterstock

Alle historiens stormakter har raknet over tid. Fra Aleksander den stores rike og Romerriket i antikken til Djengis Khans enorme rike og det britiske imperiet på 1800-tallet.

I nyere tid har et stort antall forskere undersøkt hvorfor ulike imperier bukket under, og Det osmanske riket er ikke noe unntak. Her er deres beste tips: