Shutterstock
Hagia Sophia

Når ble Konstantinopel til Istanbul?

Da Tyrkia ble utropt som republikk i 1923, ble hovedstaden flyttet til Ankara, og noen år senere skiftet Kanstantinopel offisielt navn til Istanbul.

Konstantinopel ble offisielt til Istanbul i 1930. Inntil da var byen kjent under flere forskjellige navn.

Da de tyrkiske osmanene erobret byen i 1453 og gjorde den til hovedstaden i det osmanske riket, fortsatte utlendinger og rikets kristne å kalle byen Konstantinopel.

De osmanske myndighetene brukte i de fleste formelle sammenhenger Konstantiniye – en arabisk omskrivning av Konstantinopel.

Byens moderne navn, Istanbul, begynte først å slå rot på 1800-tallet. Selve navnet er sannsynligvis avledet av den greske setningen eis tin polin, som betyr "til byen".

Dette navnet ble også brukt av lokalbefolkningen før den osmanske erobringen men refererte opprinnelig til den sentrale delen av Konstantinopel som lå innenfor bymurene.

Ulike varianter av Istanbul – bl.a. Stamboul og Islambol – ble også brukt i perioder, inntil den nydannede tyrkiske republikken offisielt anmodet andre land om å bare bruke Istanbul i 1930.