"Noas ark er funnet"

En amerikaner påsto i 1984 å ha funnet Noas ark i Tyrkia. Siden har det pågått en debatt mellom sterkt bibeltro kristne og vitenskapsfolk.

Teori av Ronald Wyatt
Født: 1933
Utdannelse: Sykepleier

Det skapte overskrifter verden over da amerikaneren Ronald Wyatt i 1984 påsto å ha funnet selveste Noas ark nær fjellet Ararat i Tyrkia.

Ronald Wyatt var en av den såkalte bibelarkeologiens store helter frem til sin død i 1999. For Wyatt var det uomtvistelig at Det gamle testamentets fortellinger var sannhet ned til minste detalj, og at arkeologiske funn ville kunne bevise det.

I 1959 hadde en tyrkisk militærpilot tatt bilder av en skipslignende steinformasjon i nærheten av fjellmassivet Ararat.

Historien om det mystiske skipet vakte stor oppmerksomhet, for ifølge Det gamle testamentet var det på Ararat at Noa etterlot arken – kjempeskipet som han bygde for å redde sin egen familie og jordens dyrearter fra syndfloden.

I 1960 ble det derfor sendt en ekspedisjon til området. Den kom raskt frem til at formasjonen­ ikke var et skip, bare stein som tilfeldigvis lignet.

17 år senere dro den sterkt troende Ronald Wyatt ut for å se steinformasjonen med egne øyne.

Han var – tross ekspertenes dom – overbevist om at den måtte være Noas ark.

De neste årene samlet Wyatt stein fra området, og påsto at det var tømmer og jernnagler fra arken som var forsteinet på samme måte som planter og dyr fra urtiden.

Foruten Noas ark hevdet Wyatt at han også hadde funnet Sodoma­ og Gomorra, samt Paktens ark.

Det ble mye blest rundt historien, og den tyrkiske regjeringen erklærte på Wyatts oppfordring området som «nasjonalskatt».

Paleontologer og fossileksperter er imidlertid svært skeptiske.

Metall kan ikke bli til stein. Og treverk fra skipet ville heller ikke kunne omdannes til fossiler i løpet av så kort tid.

Formasjonen er derfor ifølge fagfolk fortsatt bare stein.