Assyrisk hær

Verdens sivilisasjoner

HISTORIE skriver om alle sivilisasjoner. Dykk ned i våre store features om antikkens kulturer som Romerriket og det gamle Hellas. Vi forteller også om det gamle Egypt og det gamle Kina. Og om aktuelle arkeologiske funn fra alle kulturer og sivilisasjoner.

Så har vi også sumererne, fønikerne, etruskerne og andre kort- eller langlivede sivilisasjoner. Finn også historier om vikingene og kelterne og om Nord- og Sør-Amerikas sivilisasjoner som aztekerne, inkaene og mayaene.