Aboriginene bekjempet hverandre med boomeranger

Ny studie tyder på at det foregikk interne kriger mellom australske aboriginerstammer.

Den australske urbefolkningen brukte boomeranger som disse til blant annet jakt. Innerkanten på boomerangene de brukte i krig, var trolig skarpere.

© Wikimedia

For to år siden ble skjelettet fra en aboriginer med en lang flenge i kraniet funnet i Australia. Konklusjonen var at han hadde blitt drept av et europeisk sverd da europeerne kom til det australske kontinentet.

Men en datering viste at mannen døde 600 år før europeerne og deres våpen nådde Australia.

Og nå viser en studie offentliggjort i tidsskriftet Antiquity at flengen i skjelettets kranium ble forårsaket av noe mer lokalt: Mannen ble drept av en boomerang.

Interne konflikter

Det har lenge vært kjent at boomeranger ble brukt av Australias aboriginer. Med deres opptil 18 cm lange blad var de gode som graveredskaper og jaktutstyr.

Men at de også ble brukt som krigsvåpen, overrasker Michael Westaway, som er biologisk antropolog ved Griffith University i Australia og en av forskerne bak den nye studien. Han forteller at muligheten for at de forskjellige aboriginerstammene lå i krig med hverandre i det hele tatt er sensasjonell.

"Vi vet ennå ikke om det gjaldt over hele Australia. Men våre foreløpige undersøkelser peker på interne konflikter mellom stammene," sier han.

Traff offer uten varsel

Skjelettets underarmer bærer ingen tegn på skader fra avvergende bevegelser. Forskerne mener derfor at mannen ble angrepet av en boomerang som var utformet spesielt for å sno seg rundt et skjold og treffe offeret uten varsel.

Det skal nå undersøkes om de interne stammekonfliktene var utbredt i hele Australia.