Amerikas grøde endret kjøkkenet

Da Kristoffer Columbus oppdaget Amerika i 1492, kunne ingen ane hvor mye reisen skulle endre verden. Sør-Amerikas gull gjorde ikke bare Spania til Europas stormakt. Med seg hjem hadde de spanske conquistadorene også eksotiske vekster som i de kommende århundrene skulle sette et avgjørende preg på kjøkkener over hele verden. Hva er for eksempel nordisk mat uten poteter, italiensk mat uten tomaten, og en film uten popcorn? Av verdens tjue mest dyrkede nyttevekster stammer sju opprinnelig fra Sør-eller Nord-Amerika.