Amerikas kamp for frihet

I 1750-årene utkjempet kolonimakten Storbritannia flere kriger mot indianerne og Frankrike i Nord-Amerika. For å dekke de store utgiftene krevde britene ekstraskatt av de nordamerikanske kolonistene. Skattene utløste en bølge av protester som i 1775 utviklet seg til et væpnet opprør. De neste seks årene utkjempet kolonistene en frihetskrig mot verdens sterkeste militærmakt, før de endelig oppnådde uavhengighet. Siden den gang har opprørernes idealer om frihet, likhet og demokrati preget den vestlige verden.