Apemennesket Lucy døde i voldsomt fall

Det oppreiste menneskets best kjente stammor, Lucy, klatret ifølge ny forskning ofte i trær. Og det ble hennes død.

Lucy gikk på to bein. Hun var 110 cm høy, veide 30 kg og tilhørte arten Australopithecus avarensis, som døde ut for to millioner år siden. Lucy gikk oppreist, men hadde lengre armer og kortere bein enn mennesker.

Egentlig ville forskerne fra University of Texas finne ut om Lucy bodde i trær eller på bakken, men i stedet fant de dødsårsaken hennes.

Mellom det 3,2 millioner år gamle fossilets mange brukne beinstumper oppdaget forskerne knokler som var klemt hardt sammen og knust.

Bruddene hadde ikke grodd, så Lucy måtte ha dødd like etter.

Lucys knokler lå samlet

Men mer overraskende var det at alle de små beinstumpene ikke lå spredt for alle vinder slik de ville ha gjort hvis knoklene hadde blitt trampet i stykker lenge etter Lucys død. I stedet lå de samlet slik at arkeologer i 1974 kunne finne dem i Etiopia.

At selv bitte små beinstumper lå samme sted som for eksempel lårbeinet, fikk forskerne på University of Texas til å anta at Lucys hud hadde holdt alt samlet. Hun var altså i live da skadene oppsto.

Kontroversiell teori

Ved å undersøke kvestelsene på moderne mennesker som har falt ned fra store høyder, kom forskerne frem til at Lucy måtte ha falt fra 12-15 meters høyde – trolig fra et tre.

De texanske forskernes teori er kontroversiell og strider mot den gjengse oppfattelsen av at Australopithecusene – som Lucy tilhørte – levde på landjorda. Men forskerne mener at Lucy kan ha sovet i trær for å skjerme seg for rovdyr.

Fallet knuste albuen

35 000 skanningsbilder med en tykkelse på 0,03 mm hver viste skadenes omfang.

Lucys fall var voldsomt. Blant annet ble albueleddet hennes knust da overarms- knokkelen ble klemt ned i underarmsknokkelen.

Tre kjappe til professoren

John Kappelman

Professor i antropologi og biologi ved University of Texas i USA

  • Hvorfor er dere overbevist om at Lucy døde etter et dramatisk fall?

Det er overensstemmelse mellom knokkelbrudd som vi kjenner fra dagens legevakter, og bruddene vi fant på Lucy.

  • Men kunne ikke beinskadene ha oppstått lenge etter Lucys død?

Slik vi ser det kunne ikke skadene ha oppstått ved at knoklene lå på bakken eller ble trampet på. Hvis noe eller noen trampet på knoklene, ville de ha brukket på andre måter enn knuseskadene Lucys knokler har.

  • Hvor sikre er dere på at teorien stemmer?

Ingen forskere var til stede. Vi så henne ikke dø. Og det er vanskelig å lokke noen til å delta i et forsøk på å gjenskape fallet. Men vi vet at blant annet sjimpanser også faller i døden fra trær, for eksempel fordi en grein er råtten.