Australias aboriginere: Fra drømmeland til straffekoloni

De var verdens første oppdagelsesreisende, inntil de hvite europeerne erobret landet deres. De hadde levd i sin egen "drømmetid", men nå var det slutt. Bli med på aboriginernes reise fra Afrika til drømmenes land.

Aboriginere og Uluru.

Øverst: Uluru: en monumental klippeformasjon fra det sentrale Australia. Nederst: Aboriginere fra Vest-Australia bevæpnet med spyd og bumeranger (foto fra 1924).

© Shutterstock/Wirestock Creators/SOTK2011/ImageSelect

Den første oppdagelsesreisende som nådde Australia, var ikke James Cook i 1770. Den engelske sjøkapteinen var ikke engang den første europeeren som satte sin fot på australsk jord. Det gjorde den nederlandske oppdagelsesreisende Willem Janszoon allerede i 1606.

Men alle europeere blekner i forhold til de australske aboriginerne. De hadde gjort oppdagelsen mer enn 50 000 år før noen andre - til fots og på primitive tømmerflåter.

Følg de australske "aboriginals" fra de går i land i Australia og utvikler en avansert drømmekultur i en langstrakt steinalder som får en brå slutt når europeerne kommer for å stjele landet deres.

Kenguruer på ett tonn hopper over den knusktørre outback, skilpadder på størrelse med en Volkswagen svømmer søvnig gjennom korallrevene, og i skyggen av enorme fjellformasjoner lurer Thylacoleo carnifex - en 100 kilo tung pungløve med klør som barberblad og tenner som kokkekniver.

Slik så Australia ut da aboriginerne ankom kontinentet for mellom 65 000 og 50 000 år siden. Den utrolige megafaunaen må ha vært et overraskende syn for de tilreisende, selv om de som verdens første oppdagelsesreisende sannsynligvis allerede var vant til litt av hvert.

East Alligator River, Australia.

East Alligator River i Nord-Australia - slik kan det ha sett ut da de første Homo sapiens steg ut av sine primitive båter for å utforske det kontinentet som rundt 50 000 år senere fikk navnet Australia.

© Shutterstock

Den lille gruppen Homo sapiens som nådde Australia hadde nemlig tilbakelagt en svimlende lang reise fra Afrika.

Mens europeernes og asiatenes forfedre fortsatt befant seg i Afrika eller Midtøsten, foretok aboriginernes forfedre en lang og farefull reise gjennom Sørøst-Asia og krysset til slutt havet til det ukjente kontinentet down under.

Ikke lenge etter ankomsten begynte aboriginerne å jakte på dyr for å skaffe seg mat. Arkeologiske funn har avslørt at aboriginerne var spesielt fornøyd når de kunne sette tennene i den 280 kilo tunge fuglen Genyornis newtoni, som var altfor tung til å kunne fly.

Genyornis – den utdøde australske ikke-flyvende fuglen.

Genyornis newtoni i selskap med en kakadue, som i motsetning til Genyornis overlevde urtidsbefolkningens klappjakt. Illustrasjon av Nellie Pease for ARC Centre of Excellence for Australian Biodiversity and Heritage.

© Nellie Pease/CABAH/Wikimedia Commons

Etter noen århundrer var Genyornis og mange av de andre dyrene i Australia utryddet, sannsynligvis på grunn av klimaendringer og de nye bosetternes rovdrift på faunaen.

Flere tusen år senere var det aboriginernes tur til å få uventet besøk utenfra. Den 29. april 1770 gikk den britiske oppdagelsesreisende James Cook i land på Australias østkyst.

Til tross for at det bodde mellom 500 000 og én million aboriginere på øya, erklærte Cook området for britisk. Og i likhet med de forhistoriske dyrene før dem, var aboriginerne snart på randen av utryddelse.

Det eldste folkeslaget

En aboriginer-leir nær Adelaide.

En aboriginer-leir nær Adelaide. Maleri fra 1854 av Alexander Schramm.

© Arts SA/Wikimedia Commons

" Aboriginer" eller "aboriginals" kommer fra det latinske ab origine - fra begynnelsen. Ordene kan fritt oversettes med "opprinnelige innbyggere".

Men lenge før forfedrene til de australske aboriginerne bosatte seg i Australia, var de noe helt annet.: De var historiens første oppdagelsesreisende.

Ifølge en oppsiktsvekkende studie som ble publisert i tidsskriftet Science i 2011, var de australske aboriginerne den første store gruppen av Homo sapiens som forlot Afrika.

Afrika er alle menneskearters vugge. Det var her både Homo erectus og neandertalerne oppsto og etter hvert migrerte til andre deler av verden.

Homo sapiens var det siste skuddet på menneskestammen som forlot Afrika. Allerede for mer enn 100 000 år siden tok de første gruppene av Homo sapiens spranget fra Afrika til Levanten med dokumenterte bosetninger i blant annet dagens Israel. Men her stoppet utvandringen opp.

For mellom 62 000 og 75 000 år siden var det aboriginernes forfedre som tok det første skjebnesvangre spranget fra Afrika med retning mot Asia.

Studien i Science dokumenterer ved hjelp av DNA-sekvensering at dette skjedde ca. 24 000 år før de artsfellene som ble til dagens europeere og asiater dro ut i det ukjente.

Dette gjør aboriginerne til det eldste folkeslaget utenfor Afrika.

Uluru – aboriginernes hellige sted

Hårlokk omskriver menneskehetens historie

Aboriginernes tidlige utvandring ble oppdaget ved å analysere en 100 år gammel hårlokk fra en aboriginer som ga lokken til en britisk antropolog tidlig på 1900-tallet.

DNA-spor i hårlokken gjorde det mulig for forskerne å kartlegge aboriginernes arvemateriale, det såkalte genomet, for første gang. Og resultatene viste at aboriginerne var direkte etterkommere av den første utvandringen fra Afrika for rundt 70 000 år siden.

"Disse aboriginerne er faktisk etterkommere av de første menneskelige oppdagelsesreisende", forklarte den danske professoren Eske Willerslev, som ledet det internasjonale forskerteamet bak genomstudien.

Man har tidligere anslått at aboriginerne ankom Australia for rundt 50 000 år siden, men kanskje må også den historien skrives om.

I hvert fall fant arkeologer fra University of Queensland i Australia i 2017 rester av redskaper som steinøkser og okerfarger i en hule nord i Australia.

Redskapene er rundt 65 000 år gamle, noe som tyder på at aboriginene ankom Australia rundt 15 000 år tidligere enn tidligere antatt.

"Vi ble overveldet av kvaliteten på det vi gravde ut. Hele ildsteder, en ring av slipesteiner rundt ildstedet og graver med spor etter begravelser av mennesker", sier studiens hovedforfatter, Chris Clarkson, til The New York Times.

Aboriginernes forfedres rute til Australia.

Den grønne fargen symboliserer land som nå er blitt slukt av havet. Slik ble kontinentet "Sahul" til Australia.

© Shutterstock

Reisen til Australia tok tusenvis av år

**Aboriginernes forfedre hadde ikke noe mål med reisen, men da de nådde Australia, var det der de ble værende.

100 000-70 000 år siden: Homo sapiens migrerer fra Afrika

Vår art utviklet seg i Afrika for over 200 000 år siden og spredte seg ut av Afrika i minst to migrasjonsbølger. Den første bølgen reiste fra det østlige Afrika til området på østkysten av Middelhavet, kjent som Levanten, for rundt 100 000 år siden. Den senere andre bølgen beveget seg fra Afrika til Den arabiske halvøy og fortsatte østover langs kysten av Sør-Asia for rundt 70 000 år siden.

65 000-50 000 år siden: Startet farefull ferd over åpent hav

Aboriginernes forfedre tok den lange og farefulle sjøreisen fra Timor i Indonesia til Australias nordkyst ved Kimberley. Mellom migrantene og Australia var det omtrent 70 kilometer åpent hav. Forskerne tror at aboriginerne padlet på tømmerflåter i grupper på mellom 100 og 400 personer. Reisen tok mellom fire og sju dager. Avstanden var imidlertid kortere enn i dag på grunn av lavere vannstand den gangen.

50 000-40 000 år siden: Sprer seg over hele Australia

Innvandrerne sprer seg over hele Australia i løpet av en periode på ca. 10 000 år. I løpet av denne tiden etableres ulike stammer med egne stammespråk. Det siste området aboriginerne når, er øya Tasmania. Det skjer for rundt 40 000 år siden. På dette tidspunktet teller den nye australske befolkningen opp mot en million mennesker.

Drømmetiden

Arunta-folket gjør seg klar til corroboree.

Medlemmer av Arunta-folket forbereder seg til en corroboree, en festlig begivenhet som både er av teatralsk og seremoniell karakter. Foto fra 1922.

© The Print Collector/Heritage Images/Imageselect

I løpet av de tusenvis av årene aboriginerne levde uforstyrret på det australske kontinentet, utviklet de et helt eget mytologisk univers. Et sentralt fenomen i aboriginernes åndelige verden er drømmetiden.

Skapelsen, eller jordens opprinnelse om man vil, er hva aboriginerne kaller drømmetiden.

Myten om drømmetiden beskriver hvordan aboriginernes forfedre reiste som ånder gjennom det australske landskapet og tok liv i form av kenguruer, slanger og fugler.

Under reisen skapte og navngav åndene naturen og etablerte ruter som aboriginerne bruker den dag i dag.

Åndene innførte også ritualer som har til formål å gjenopprette kontakten med drømmetiden.

Disse ritualene omfatter blant annet dans og malerier på hulevegger, og aboriginerne følger disse tradisjonene den dag i dag når de ønsker kontakt med forfedrene sine.

Ifølge legenden trakk åndene seg tilbake ned i jorden da de var ferdige med å skape liv, og etterlot seg avtrykk i klipper eller i form av kilder.

Dermed oppsto de hellige kildene og klippene i landskapet som aboriginerne fortsatt hedrer i dag.

Et av de helligste ritualene er initieringsritualet ved overgangen fra barn til voksen. Her må særlig unge gutter vandre på forfedrenes hellige stier, lære å jakte og høre historier om sine forfedre.

Tradisjonelt ble guttene omskåret eller fikk slått ut en fortann etter å ha fullført initieringsritualet.

Aboriginernes kultur kjennetegnes av at de lever i pakt med naturen - ikke av naturen. Som et ordtak fra det australske urfolket lyder:

"Vi er alle besøkende i denne tiden, på dette stedet. Vi er bare forbipasserende. Vårt formål her er å observere, lære, vokse, elske ... og så vender vi hjem".

Aboriginernes møte med den hvite mann

Arunta-folket gjør seg klar til corroboree.

Medlemmer av Arunta-folket forbereder seg til en corroboree, en festlig begivenhet som både er av teatralsk og seremoniell karakter. Foto fra 1922.

© The Print Collector/Heritage Images/Imageselect

Den andre oppdagelsen av Australia

**Australia ble oppdaget av nederlenderne allerede tidlig på 1600-tallet, men det var først da britene fattet interesse for kontinentet at aboriginerne mistet grepet om landet sitt.

I 1770 ankom det britiske flåteskipet HMS Endeavour Australias østkyst.

I spissen for mannskapet på 94 mann sto løytnant James Cook, som den 22. august 1770 gjorde krav på østkysten, som han kalte New South Wales.

Knapt to tiår senere ble New South Wales utpekt som britisk straffekoloni, og i 1788 ankom de første hvite straffefangene øya.

Tidlig på 1800-tallet ble det grunnlagt fem andre kolonier - noen frie, andre straffekolonier. I 1901 fikk Australia en føderal forfatning og ble en selvstyrt britisk koloni.

På det tidspunktet hadde antall australske urfolk sunket til en befolkning på rundt 117 000.

Den drastiske nedgangen i antall aboriginere i Australia skyldtes ikke minst de mange ukjente sykdommene som europeerne brakte med seg til kontinentet.

Aboriginernes immunforsvar klarte ikke å bekjempe sykdommene, og hundretusener av innfødte mistet livet.

Selv om Storbritannia ga strenge ordrer om å respektere de innfødtes kultur og levesett, ble dette langt fra overholdt.

Fra begynnelsen av 1900-tallet og frem til midten av 1960-tallet gjennomførte Australia en brutal assimileringspolitikk.

Rundt 30 000 aboriginske barn og spedbarn ble tvangsfjernet fra foreldrene sine i denne perioden for å "redde" dem fra en tradisjonell aboriginsk livsstil som den hvite kolonimakten anså som mindreverdig og usivilisert.

Australia ber om unnskyldning for “ydmykelse og fornedrelse”

Da europeerne ankom i 1770 (den egentlige koloniseringen begynte først i 1788, da britene erklærte Australia for straffekoloni), fikk aboriginernes livsstil i pakt med naturen et hardt slag.

“Landet eier oss”. Aborigint ordtak.

Før James Cook oppdaget Australia, bodde det opp mot en million aboriginere i landet, og de snakket nesten 250 forskjellige språk. I dag er antall aboriginere halvert, og bare rundt 60 forskjellige språk har overlevd.

Med kolonistene fulgte et utall sykdommer som tok livet av aboriginerne. Mange mistet også livet i de utallige konfliktene som oppstod mellom aboriginerne og de militært overlegne kolonistene.

Først i 1992 ble aboriginernes rettigheter anerkjent av den australske staten, da høyesterett slo fast at Australia hadde vært bebodd område lenge før europeerne kom.

I 2008 kom det australske parlamentet med en offisiell unnskyldning for tidligere tiders politikk som hadde utsatt aboriginerne for "dyp sorg" og "ydmykelse og fornedrelse".

Aboriginer symboler ved Utzons operahus i Sydney.

Symboler og skapninger fra aboriginernes "drømmetid" møter det moderne Australia i projeksjoner på operaen i Sydney.

© Photoholgic/Shutterstock

Men det er fortsatt langt igjen før Australias fattigste minoriteter behandles på lik linje med sine hvite landsmenn.

Aboriginerne lever i gjennomsnitt 17 år kortere enn majoritetsbefolkningen, og det er 11 ganger så stor sannsynlighet for at de havner i fengsel i den tidligere straffekolonien.

Og mens nesten én av fire australiere tar høyere utdanning, er det bare fire prosent av aboriginerne som gjør det.

Parlamentets offisielle unnskyldning for tidligere tiders synder mot aboriginerne ble imidlertid generelt sett godt mottatt av urbefolkningen.

Som Tom Calma, en forkjemper for aborigineres borgerrettigheter, sa etter unnskyldningen:

"Dette er en historisk dag. I dag har våre ledere på tvers av det politiske spektrum valgt verdighet, håp og respekt som retningsgivende prinsipper for forholdet til vår nasjons første folk".

Bumerang og didgeridoo

**Aboriginerne er et av de mest særegne folkeslagene i verden, noe som gjenspeiles i deres unike kunst, redskaper og musikkinstrumenter.

Aboriginer spiller didgeridoo.
© Shutterstock

Didgeridoo – vekker naturens ånder til live

Didgeridoo er et treblåseinstrument utviklet av aboriginerne i Nord-Australia. Didgeridooen brukes i religiøse ritualer for å påkalle naturens åndevesener. Den første beskrivelsen av didgeridoo stammer fra 1835. På den tiden ble instrumentet betraktet som en trompet.

Aboriginer griper boomerang.
© MarTata/Shutterstock

Bumerang – aboriginernes sveitserkniv

Bumerangen har eksistert i Australia i rundt 10 000 år. Bumerangen er kjent som et jakt- og krigsvåpen, men den buede pinnen hadde faktisk et utall funksjoner. I tillegg til jakt og krigføring ble bumerangen brukt til å grave hull, rydde buskas, tenne bål og til og med spille musikk og sende lydsignaler.

Hulemaleri med regnbueslange.
© Shutterstock

Regnbueslangen – Hulemalerier "før vår tid"

Aboriginerne har ikke noe skriftspråk, så det finnes ingen historisk dokumentasjon om folket - annet enn det som har blitt viderefortalt gjennom generasjoner. Man kan imidlertid få et fascinerende innblikk i aboriginernes kultur ved å studere deres hulemalerier, som aboriginerne selv kaller "Gwion Gwion" - før vår tid. Et av de vanligste motivene er den hellige regnbueslangen, som kan ha trekk av både slange, kenguru og krokodille.