Aztekernes ofre ble til kraniemasker

Aztekerne laget masker av kraniene til sine mest prominente krigsfanger.

Forskerne har rekonstruert stedet der kraniemaskene ble funnet blant andre uberørte kranier.

© Corey Ragsdale

For 30 år siden dukket det opp åtte kraniemasker i det gamle aztekertempelet, Templo Mayor, i Mexico, og siden har forskerne lurt på hvem som har måttet ofre kranier til de brutale masker.

Nå viser det seg at maskene med all sannsynlighet ble laget av kranier fra adelige menn og datidens beste krigere.

Øyehuler fylt med muslingskall

Forskere fra University of Montana har undersøkt maskene, og funnet ut at de stammer fra menn i alderen 30-45 år. Ingen av ofrene bærer preg av verken sykdom eller tannproblemer, men har derimot hatt langt bedre helse enn gjennomsnittet.

Derfor mener man at ofrene med kraniene som ble til masker, tilhørte samfunnets elite.

Aztekerne bar maskene over ansiktet eller som en del av hodebekledningen. De ble laget av uthulte og blekede kranier som ble pyntet, enten med klinger som stakk ut av neseregionen eller med muslingskall som fylte ut øyehulene.

Brutale ofringer

Menneskeofringer var en viktig del av aztekernes religion, og i dag er de stadig berømt for sine brutale ofringer. De heldigste av ofrene ble halshogd eller brent, mens andre fikk skåret hjertet ut av brystet eller måtte kjempe for sine liv mot en fullt utrustet ridder, mens de selv bare var utstyrt med en fjærkledd kølle.

Templo Mayor fungerte som politisk og religiøst sentrum for aztekerne og lå der Mexico by ligger i dag. Forskere anslår at det ble utført rundt 20 000 menneskeofringer hvert år i området på 1400-tallet – hvorav noen få utvalgte endte som kraniemasker.

Aztekerne pyntet kraniene med klinger i neseregionen og muslingskall i øyehulene for å gjøre dem til masker.

© Corey Ragsdale