Mirsa Islas,Templo Mayor Project/Wolfgang Sauber
Modell av Templo Mayor og steinfigurer

Aztekisk krigsbytte funnet under katedralen i Mexico by

Aztekerherskeren Moctezuma 1. erobret store deler av Mexico og tok med seg verdifullt krigsbytte hjem. Nå har arkeologer funnet deler av krigsbyttet under katedralen i Mexico by.

På 1400- og 1500-tallet la aztekerne under seg store deler av dagens Mexico.

Men krigerfolket erobret ikke bare land. De brakte også med seg rikholdige bytter som de hadde stjålet fra fiendene sine.

Arkeologer har nå funnet noe av dette byttet, nedgravd på stedet som en gang huset aztekernes viktigste helligdom Templo Mayor, hovedtempelet, i hovedstaden Tenochtitlàn.

Tempelet ble bygget på 1300-tallet og senere utvidet flere ganger. Bygningen spilte en avgjørende rolle som sentrum for aztekernes gudsdyrkelse og [blodige offerseremonier] (https://historienet.no/sivilisasjoner/aztekerne-hvem-var-aztekerne).

Men i 1521 la spanske styrker aztekernes rike under seg og jevnet både byen og tempelet med jorden.

På stedet bygde de en ny by, Mexico by, og en kirke som ble til Mexico bys katedral.

Det var under utgravninger ved katedralen at arkeologene nå har funnet steinkisten som inneholder aztekernes gamle krigsbytte.

Krigerhersker ofret krigsbytte

Byttet består av 15 steinfigurer som forestiller mennesker - 14 menn og én kvinne.

Figurene er typiske for mezcala-kulturen, en tidlig kultur som finnes i Guerrero i det sørlige Mexico, forteller arkeologer fra Templo Mayor-prosjektet, som står for utgravningene.

Steinfigurer i steinkiste under tempel

I tillegg til figurene inneholdt kisten også 186 grønne steinperler samt sneglehus, skjell og koraller.

© Mirsa Islas,Templo Mayor Project

Funnstedet avslører at gjenstandene ble plassert i tempelet under aztekerherskeren Moctezuma 1., som regjerte fra 1440 til 1469.

Fra historiske kilder vet forskerne at Moctezuma 1. la under seg mange av folkeslagene rundt aztekernes rike - deriblant de som bodde i Guerrero.

Figurene var allerede da mer enn 1000 år gamle og ble sannsynligvis brukt som kultbilder da aztekerne erobret dem, sier utgravningsleder og arkeolog Leonardo López Luján.

Aztekerne ofret sannsynligvis de gamle figurene til gudene.

"For Moctezuma var det viktig at ofrene som ble begravet i de hellige områdene i Tenochtitlán, gjenspeilte rikdommen i områdene som ble erobret under hans ledelse", skriver arkeologene i en [pressemelding] (https://www.inah.gob.mx/boletines/el-proyecto-templo-mayor-descubre-ofrenda-de-consagracion-de-la-epoca-de-moctezuma-ilhuicamina-en-la-ciudad-de-mexico).