Netflix
Ancient-Apocalypse-Graham-Hancock

«Dokumentar»-serie er konspiratorisk nonsens

Den kontroversielle dokumentarserien «Ancient Apocalypse» på Netflix om jakten på en glemt, høyteknologisk sivilisasjon er medrivende fortalt, men omtrent like troverdig som en Indiana Jones-film.

Da istiden tok slutt for ca. 12 000 år siden, steg verdenshavene med vel 120 meter og førte til ødeleggelser over store deler av kloden. En hittil ukjent og svært avansert sivilisasjon gikk til grunne under de voldsomme klimaendringene.

Overlevende fra sivilisasjonen klarte imidlertid å spre kunnskapen sin om blant annet skriftspråk, astronomi, jordbruk og byggeteknikk til klodens primitive folk. Dermed banet de forhistoriske vismennene vei for senere sivilisasjoner som Egypt, Mesopotamia og aztekerrike.

Det mener i hvert fall den britiske journalisten og forfatteren Graham Hancock. I den svært kontroversielle – og ekstremt populære – Netflix-serien «Ancient Apocalypse» reiser Hancock verden rundt på jakt etter spor av den mystiske forsvunne sivilisasjonen.

Spenningsoppbyggende bakgrunnsmusikk, medrivende klipping og en fascinerende fortellerstemme akkompagnerer den gråhårede forfatterens reiser til noen av klodens mest utrolige arkeologiske steder. Det er vanskelig å ikke la seg rive med underveis – men dessverre er både utgangspunktet og vitenskapen bak rent sludder.

Se traileren til «Ancient Apocalypse»

Video

Programleder går til angrep på vitenskapen

Graham Hancock har turnert i flere tiår med sin konspirasjonsteori om en glemt global istidssivilisasjon som knytter seg til legenden om Atlantis.

Den britiske avisen The Guardian har kalt «Ancient Apocalypse» «den farligste serien på Netflix». Serien lar konspirasjonsteoretikere som Graham Hancock bedrive enveiskommunikasjon uten å utfordre teoriene hans – som sidestilles med vitenskapelige fakta, mens serien selv er kategorisert som en «dokumentarserie».

Graham Hancock benytter seg av et klassisk konspirasjonsteoretisk grep når han skal overbevise seerne om sannheten i sine utrolige påstander.

Da han ikke kan gi håndgripelige bevis på at hans påståtte glemte istidssivilisasjon har eksistert, henfaller han til retoriske «hva hvis»-monologer.

Han spør for eksempel hva hvis de mystiske steinblokkene Gunung Padang på det vestlige Java står på toppen av en skjult pyramide bygget av den glemte sivilisasjonen? Men i virkelighetens verden har arkeologer for lenge siden bevist at Gunung Padang hviler på en utdødd vulkan.

Teori er langt fra banebrytende

Ancient-Apocalypse-veggmaleri
© National Archaeological Museum of Athens

Serien: Vill teori «forandrer historiens verdensoppfatning fullstendig»

Teorien om en avansert istidssivilisasjon som hjalp med å bygge oldtidens store byggverker, er ifølge Hancock så banebrytende at den vil «forrykke historiens verdensoppfatning».

Ancient-Apocalypse-Ignatius-Donnelly
© Wikimedia Commons

Fakta: Teori er gammelt gjenbruk

Hancocks «banebrytende» teori er skamløs gjenbruk fra boken Atlantis: The Antediluvian World utgitt i 1882 av det amerikanske kongressmedlemmet Ignatius Donnelly. Teorien er tilbakevist av eksperter adskillige ganger.

Graham Hancock omgår behendig mangelen på håndgripelige arkeologiske bevis ved å levere et angrep på utdannede historikere, geologer og arkeologer. Seerne bør på ingen måte stole på de såkalte ekspertene, hevder Hancock. Allerede i første episode av serien erklærer han krig mot de etablerte forskerne.

«Kanskje den ekstremt defensive, arrogante og nedlatende holdningen i vanlige akademiske kretser holder oss tilbake fra å overveie denne muligheten», sier han med henvisning til konspirasjonsteoriene sine.

I Hancocks verden er ikke forskerne til å stole på og dekker bevisst over sannhetene som han presenterer i serien. Ved å male et så sterkt fiendebilde av den etablerte forskningen trenger ikke Hancock å legge frem bevis for sine egne teorier. Det er jo tydelig at arkeologene lyver, så derfor må alternativet være sannheten, synes argumentet å være.

Arkeologi motbeviser Hancock

Ancient-Apocalypse-Mexico
© Netflix

Serien: Pyramide skjuler spor etter glemt sivilisasjon

Ifølge Graham Hancock ble pyramidekomplekset Tlachihualtepetl i Mexico bygget oppå et ennå uutgravd byggverk laget av en høytstående sivilisasjon for mer enn 12 000 år siden.

Ancient-Apocalypse-Mexico
© Musée du quai Branly/Wikimedia Commons

Fakta: Pyramide er «bare» litt over 2000 år gammel

Store deler av Tlachihualtepetl består av tunneler under jorden, hvor arkeologer har funnet alt fra skjeletter og statuer til veggmalerier. Ingen av funnene dateres lenger tilbake enn ca. år 400 f.Kr.

Konspirasjonene blir utnyttet maksimalt

Kort tid etter premieren på «Ancient Apocalypse» skrev 5500 arkeologer et åpent brev. Her oppfordret de Netflix til å gjøre det tydeligere for seerne at Hancocks serie er mer fantasi enn vitenskap.

«Vi ber Netflix og ITN Productions fjerne enhver kunngjøring av eller antydning om at denne serien er en faktabasert dokumentar eller dokuserie, og i stedet klassifisere den som ‘science fiction’», lød det i brevet fra leder Daniel H. Sandweiss på vegne av Society for American Archaeology. Etter å ha sett serien er det vanskelig å være uenig i det kravet.

Steinalderfolk kunne bygge store templer

Ancient-Apocalypse-Göbekli-Tepe
© Creative Commons

Serien: Tempel er sterkt bevismateriale

Göbekli Tepe i Tyrkia ble grunnlagt for 12 000 år siden. Ifølge Hancock kunne datidens jeger-samlere ikke bygge noe så komplekst, så her må det ha vært en avansert sivilisasjon.

Ancient-Apocalypse-Göbekli-Tepe
© Teomancimit/Wikimedia Commons

Fakta: Tempel beviser ingenting

Göbekli Tepe ble bygget for ca. 12 000 år siden, men ingen funn peker på at det ville være umulig for datidens samfunn. Forskning har vist at alt i tempelet kunne bygges med steinalderredskaper.

I «Ancient Apocalypse» skamrir Graham Hancock den kjepphesten som har skapt karrieren hans. For å bruke programlederens egen retorikk mot ham: Graham Hancock har solgt ni millioner bøker over hele verden og garantert fått en klekkelig sum for å være programleder for «Ancient Apocalypse». Hva om han i virkeligheten ikke tror på sine egne ville teorier i det hele tatt, men bare bruker dem til å måke millioner inn på bankkontoen?

Det er en konspirasjonsteori vi er villige til å støtte.

HISTORIES DOM: 1/6 STJERNER