4500 år gammel rampe kan ha løst pyramidenes gåte

Funnet av et sofistikert rampesystem kan ha gitt svar på hvordan de gamle egypterne bygde sine mektige pyramider.

Rampesystemet er funnet ved et steinbrudd, men systemet kan også ha blitt brukt i konstruksjonen av pyramidene.

Et av historiens eldste mysterier – hvordan de gamle egypterne var i stand til å bygge enorme pyramider – er sannsynligvis et skritt nærmere å bli løst. Franske og britiske forskere som var i gang med å studere inskripsjoner i ruinene av det egyptiske steinbruddet Hatnub, har ved en tilfeldighet funnet restene av en rampe til transport av steinblokker.

Ved hjelp av inskripsjonene har forskerne datert rampen til mellom 2000-2500 f.Kr. Det betyr at den er samtidig med konstruksjonen av de tre store pyramidene ved Giza.

Rampe har vært teori lenge

Teorien om at en rampe ble brukt til å transportere de flere tonn tunge steinblokkene opp av pyramiden, er ikke ny. Men funnet i steinbruddet er det første fysiske beviset på deres eksistens, da ramper brukt i konstruksjonen av pyramidene, sannsynligvis er fjernet etter bruk.

Konstruksjonen inkluderer trappetrinn og trestolper slik at arbeiderne kunne dra og trekke steinene opp.

Steinblokker kunne flyttes raskt

Systemet effektiviserte arbeidet og betydde at steinblokkene kunne slepes oppover i en 20 graders helning. Tidligere mente forskerne at rampene høyst kunne være ti grader bratte.

“Teknikken vi har oppdaget, vil ha gjort det mulig for flere mennesker å bruke kreftene sine på én gang, og det betyr at de kan ha brukt mer kraft og flyttet steinblokkene raskere," sier egyptolog Roland Enmarch, en av lederne av prosjektet i Hatnub-bruddet.

Dermed kan blant annet Keopspyramiden også ha blitt bygd vesentlig raskere enn hittil antatt.