Daniel SIMON/Getty Images

Bavian-mumier oppklarer gåte fra oldtiden

Egypterne elsket bavianer, og de importerte dyrene fra kongeriket Punt, som forskerne har lett etter i århundrer.

Oldtidens egyptere var begeistret for bavianer. Apene ble holdt som kjæledyr, og når de døde, ble de mumifisert.

Hittil har forskerne stått på bar bakke når det gjelder apenes opphav, for ville bavianer levde ikke i Egypt på denne tiden.

Skriftlige kilder opplyser at bavianene opprinnelig ble importert fra landet Punt, som lå i sørøst og var en av Egypts viktigste handelspartnere.

“Det er svært sannsynlig at Punt lå i kystområdene i det som nå er Eritrea og Somalia” Nathaniel Dominy, primatolog og professor i antropologi.

Problemet er bare at forskerne ikke har hatt noen klar forestilling om hvor Punt lå – iallfall ikke før nå.

Nathaniel Dominy, som er primatolog og professor i antropologi ved Dartmouth College i New Hampshire i USA, skjønte at nøkkelen til å finne Punt var å spore de mumifiserte bavianenes herkomst.

Strontium-analyse gir svaret

Derfor foretok han en rekke strontium-analyser av bavianer som holder til i 77 forskjellige områder sørøst for Egypt i vår tid. Resultatene sammenlignet han med analyser av syv mumifiserte bavianer fra Egypt.

Forskjellige områder har hver sin karakteristiske strontium-signatur (av strontium-isotoper) som lagres i bl.a. hår og tenner.

Disse signaturene kan avsløre hvor et individ har oppholdt seg på et gitt tidspunkt i livet.

Dominys analyse viste hvor oldtidsbavianene stammet fra – og dermed også hvor riket Punt lå.

“Det er svært sannsynlig at Punt lå i kystområdene i det som nå er Eritrea og Somalia”, konkluderer han i en uttalelse til nettmediet Live Science.