Ayman Damarany
Egyptisk bryggeri fra Narmers tid

Bryggeri fra Egypts oldtid var gigantisk

Amerikanske forskere har gjort et oppsiktsvekkende stort funn i Abydos. Mens farao Narmer forente øvre og nedre Egypt brygget arbeiderne hans tusenvis av liter øl.

Arkeologene har lenge visst at faraos egyptere elsket øl, men et nytt funn vekker likevel oppsikt. I Abydos – nær Luxor – har amerikanske forskere gravd ut et bryggeri av forbløffende dimensjoner:

“Bryggeriet produserte i industriell skala, noe som er et helt ukjent størrelsesforhold i datiden. Det kunne fremstille tusenvis av liter øl,” forklarer arkeologen Matthew Adams fra New York University.

Abydos lå langt mot sør

Abydos var en hellig by i faraoenes Egypt. Her ble monarkene fra de første dynastiene gravlagt.

© Shutterstock, Historie

Ølet var tykt i oldtiden

Adams' team har så langt gravd ut seks av åtte bygninger som lå under tak ca. 3000 år f.Kr. Hver bygning rommet 40 store kar til brygging av øl.

I dag finnes bare karenes støttefot. Men på farao Narmes tid (ca. 3100 f.Kr.) sto de store karene og boblet mens en hær av arbeidere bar ved til bålene og fylte i vann og korn. Massen ble tyktflytende og fikk lov til å gjære så det ble dannet alkohol.

Nær industri-kompleksets østre inngang fant arkeologene en stor haug med ølkrukker fra faraos tid.

© Robert J. Fletcher for Abydos Archaeology

Folk drakk øl til begravelser

Så var tiden inne til til å kunne helles på datidens ølflasker. I det eldgamle industrikomplekset har arkeologene funnet tusenvis av leirkrukker som ølet ble helt over på.

De store mengdene øl ble bl.a. drukket under store kongelige begravelsesopptog, mener Matthew Adams.