Egypterne fant opp stripete sokker

Ny, skånsom teknikk kan avsløre hvilke farger og metoder de gamle egypterne brukte når de farget sokkene.

Infrarødt bilde av den egyptiske sokken, der fargene tydelig fremgår.

Ved hjelp av en helt ny teknikk har forskere ved British Museum vært i stand til å avdekke de forskjellige fargene som er brukt til en strikket, egyptisk barnesokk fra rundt 300 e.Kr.

Sokken er funnet i et avfallsgruve i byen Antinoupolis (i dag Sheikh Ibada), 200 km sør for Kairo. Fargene er falmet i dag, men med en ny flerspektret bildeteknikk kan forskerne fastslå hvordan sokken opprinnelig har sett ut.

UV-lys avslører opprinnelige farger

Teknikken bruker blant ultrafiolett og infrarødt lys i bestemte bølgelengder. Når lyset treffer sokken og kastes tilbake, kan forskjeller i garnet fanges opp med spesielle kameraer, og på denne måten kommer fargene frem.

Det har blant annet vært mulig å se rødt, blått og gult i sokken, og den er dermed det tidligste eksempelet på at en sokk er laget i flere farger. Om dette har vært et estetisk valg, vites imidlertid ikke med sikkerhet.

Skånsom teknikk

I motsetning til for eksempel karbon 14-dateringer og fargeanalyser krever teknikken heller ikke at det blir tatt fysiske prøver fra gjenstanden.

“Tidligere var du nødt til å ta et lite stykke av materialet. Og denne sokken er fra år 300 e.Kr. Den er liten, den er skjør, og du ville måttet ødelegge en del av den. Men med den flerspektrede bildeteknikken har du en god indikasjon på hvordan fargene var”, uttaler Joanne Dyer, som er forsker ved British Museum til The Guardian.