Shutterstock

Egypterne fikk ikke koke hoder i templet

Arkeologer har funnet hundrevis av ofrede falker og en mystisk formaning foran et egyptisk oldtidstempel.

I Berenike, en havneby ved Rødehavet i det gamle Egypt, har arkeologer funnet et tempel viet til den egyptiske guden Horus som oftest avbildes som en falk.

Templet ble bygget rundt 300 f.Kr., og her ofret faraos undersåtter ivrig, kunne arkeologene se:

I ruinene ble det funnet rester av blant annet 428 falker, 98 sauer, 38 fisker, 4 griser, 4 esler, 2 dromedarer og en rekke eggeskall.

Mange av falkene viste seg å ha blitt halshugget.

«Halshuggingen av falkene ser ut til å være en lokal skikk. Som en del av avslutningen på ofringen til templets gud», forklarer David Frankfurter, professor i religion ved Boston University.

Egypt ble styrt av de greske ptolemeerne omkring år 300 f.Kr. Derfor er den merkelige inskripsjonen på stelen skrevet med greske bokstaver.

© K. Braulińska

Sær formaning prydet templet

Arkeologene gjorde også et merkelig funn foran inngangen til templet. Her hadde de gamle egypterne satt opp en stele med relieffer av gudene Harpokrates og Horus. På stelen sto de formanende ordene:

«Her er det upassende å koke hoder.»

«Vi antar at offerdyrene ble kokt før de ble presentert for guden, kanskje som et ledd i plukkingen av dem», skriver teamet bak utgravningen i sin rapport.

Etter stelens formaning å dømme stinket kokingen av offerdyr så fælt at det rev i tempelprestenes sarte neser. Og kanskje var det derfor egypterne fikk beskjed om å få overstått denne delen av ofringen hjemme.