Egyptisk barn mishandlet til døde

Arkeologer har funnet skjelettet av et lite barn som for 2000 år siden ble mishandlet så kraftig at flere bein ble brukket. Det er historiens eldste kjente barnemishandlingssak.

Det lille barnet ble funnet i Dakhleh-oasen og stammer fra Egypts romerske periode.

Skader på egyptisk barn tyder på langvarig mishandling

Brudd i overarmer, ribbein og kragebein var synet som møtte arkeolog Sandra Wheeler da hun undersøkte et 2000 år gammelt barneskjelett, utgravd på en gravplass i Egypt.

«Vi fant noen andre barn der skjelettene viser tegn på vold, men bare dette skjelettet har disse helt ekstreme skadene», forklarer­ Sandra Wheeler til Discovery News.

Basert på hvordan de har grodd, kunne hun se at bruddene var påført ved ulike tidspunkt i barnets liv. Ifølge arkeologen tyder det på at skadene skyldes gjentatt mishandling og ikke ulykker. Ifølge Wheeler, som er forsker ved University of Central Florida,­ er det særlig skadene på barnets overarmer som avslører at det dreier seg om mishandling.

Både venstre og høyre overarm var brukket tvers av. Barns knokler er langt mer bøyelige enn voksnes, så det har krevd stor kraft å brekke dem. Ifølge Wheelers teori har skaden skjedd da en voksen har holdt barnet hardt i armene og ristet det voldsomt. Skadene på ribbein, ryggrad og kragebein­ skyldes slag. Kragebeinet brakk like før barnet døde, og skaden kan ha vært årsak til dødsfallet.

Egypterne kjent for omsorg for sine barn

Skjelettet er rundt 2000 år gammelt, det betyr at dette er verdens eldste dokumenterte barnemishandlingssak. Graven ligger i Dakhleh-oasen i Egypt, og var i bruk fra rundt 50-450 e.Kr. da Egypt var under romersk herredømme.

Egypterne var kjent for å ha omsorg for barna sine: «Vi vet at egypterne elsket barna sine høyt», forklarer Wheeler.

Ifølge forskeren elsket romerne også sine små, men så på dem som svake individer som måtte formes til livets harde realiteter. Fysisk avstraffelse var en del av hverdagen for mange romerske barn. Ifølge Wheeler begynte etter hvert enkelte egyptiske foreldre å ta etter denne praksisen.