Egypts overklasse ble begravd i krukker

Keramiske krukker ble brukt som kister i det gamle Egypt, men det var ikke for å spare penger, slår ny forskning fast.

I det gamle Egypt ble mange barn begravd i store krukker.

© Getty Images

Historikere har lenge kalt Egypts tusenvis av krukkebegravelser for en nødløsning tiltenkt barn av fattigfolk uten råd til mumifisering og sarkofag.

Men det er helt feil, mener den franske egyptologen doktor Yann Tristant og bioarkeologen Ronika Power fra Macquarie University i Sydney, Australia.

De har undersøkt krukkegraver fra 68 forskjellige steder i Egypt og slår fast at også overklassens barn mange steder ble stedt til hvile i en stor keramisk krukke.

Forskerne antar at krukken symboliserte mors mage – og gjorde de avdøde klar til å bli født på ny.

© Getty Images

Bare for de rike

I guvernøren Ima-Pepis grav lå for eksempel en krukke med restene av et spedbarn – trolig hans sønn.

Sønnen hadde fått perler overtrukket med gull med i døden. Andre begravelseskrukker inneholdt elfenbein og dyre tekstiler – begge luksusvarer som ingen egyptiske bønder eller dagleiere hadde råd til.

Selve krukken var dessuten så dyr at de fleste trolig ble begravd direkte i den tørre sanden med et likklede rundt seg.

Gullbelagte perler, smykker av elfenbein og andre dyre gaver viser at ikke bare fattigfolk valgte krukker som kiste.

© Getty Images

Stor symbolverdi

Ifølge forskerne kan ikke krukkene regnes som billige kister til hyppig gjen-bruk, men en verdifull gjenstand med stor symbolverdi.

Krukkens indre symboliserte oppholdet i livmoren og gjorde den avdøde klar til å bli født på ny.

Lokale tradisjoner eller påvirkning fra fremmede kulturer kan ha fått overklassen til å velge krukkebegravelse.

Tre kjappe spørsmål

Ronika Power
Bioarkeolog og egyptolog,
Macquarie University i Sydney

  • Hvor omfattende er denne undersøkelsen? Til sammen undersøkte vi 1809 barnegraver fra perioden 3300 til 1650 f.Kr. Av disse ble bare 746 begravd i en form for kiste, og bare 329 i keramiske krukker.
  • Vet dere hvorfor rikfolk ikke ga barna sine en mer luksuriøs begravelse? Det kan være mange årsaker til det, men en av de viktigste er at krukker egner seg utrolig godt til å bevare den avdøde. Vi mener også at egypterne tilla det stor symbolverdi at barna deres ble begravd i noe «hjemlig» – en stor krukke fra hjemmet. Krukken fikk nytt liv, noe egypterne også så for seg at de døde fikk.
  • Er krukkebegravelser et egyptisk påfunn? Nei, krukker ble brukt som kister i Levanten (kysten rundt Syria og Libanon, red.) allerede 6000 år f.Kr. Også på Balkan, i Kaukasus og i Afrika har døde blitt begravd i krukker.