Nina R
Pyramider

Er dagens egyptere etterkommere av pyramidebyggerne?

I nesten 3000 år styrte oldtidens egyptere et av historiens mektigste riker. Selv om Egypt ble angrepet av fiender gang på gang, var det ingen som kunne viske ut faraoenes fotspor.

Persere, grekere, romere, arabere og tyrkere …

Et stort antall folkeslag har invadert Egypt gjennom tusenvis av år, men til tross for den store innvandringen lever arven etter de gamle pyramidebyggerne fortsatt i dagens Egypt.

Det fremkommer av en studie utført i 2017 av tyske forskere fra blant annet universitetet i Tübingen.

Her sammenlignet de DNA-prøver fra 100 av dagens egyptere med prøver fra 90 mumier som hadde levd fra ca. år 1400 f.Kr. til 400 e.Kr.

Analysen viste at moderne egyptere genetisk minner mye om sine forfedre, men de har imidlertid ca. åtte prosent mer DNA fra subsaharisk Afrika. Det kan ifølge forskerne skyldes at reiser langs Nilen har blitt lettere med tiden.

Pyramider

Dagens egyptere er direkte etterkommere av oldtidens folk som bygget pyramidene, viser DNA-prøver.

© Nina R

Egypterne blandet seg ikke

Videre viser undersøkelsen at egypterne egentlig ikke blandet seg genetisk med de invaderende folkeslagene – verken i oldtiden eller siden.

Selv om Egypt ble invadert av araberne på 600-tallet og i dag fremstår som en arabisk nasjon, viser en annen DNA-undersøkelse fra 2010 at bare 17 prosent av befolkningen faktisk har spor av arabisk DNA.

Oldtidsspråk blir fortsatt brukt

Også kulturelt lever arven fra pyramidebyggerne videre i Egypt – spesielt blant det kristne mindretallet, kopterne, som har blitt minst påvirket utenfra.

Blant annet foregår bønner, hymner og messer i de koptiske kirkene på koptisk – et språk som er direkte etterkommer av de gamle egypternes dagligspråk.

Hver vår holder egypterne dessuten den nasjonale høytiden Sham el-Nessim, som feirer vårens komme – akkurat som deres forfedre har gjort det i over 4500 år.