Farao så normal ut

Etter to års DNA-undersøkelser mener en gruppe egyptiske og internasjonale forskere å ha løst et av de største mysteriene fra den egyptiske oldtiden.

Farao Aknaton ble ofte avbildet med brede hofter og et usedvanlig avlangt hode.

Undersøkelsene avslører at en hittil uidentifisert mumie – kjent som KV55 – er de jordiske restene av en av Egypts mest berømte faraoer – Aknaton. Tidligere har forskerne ment at KV55 var for ung til å være Aknaton, som var rundt 40 år da han døde i 1362 f.Kr. De nye analysene viser imidlertid at KV55s alder stemmer helt overens med faraoens alder.

Med identifiseringen er spekulasjonene omkring Aknatons eventuelle kroppslige avvik også effektivt avlivet. Statuer og relieffer av faraoen viser en mann med kvinnelige hofter, avlangt hode og kjøttfulle lepper, og det har fått forskere til å mene at Aknaton kan ha hatt en misdannelse. Men mumien og DNA-analysene viser en normalt formet mann uten genetiske forhold som kunne ha gitt ham både kvinnelige og mannlige trekk.