ÖAI, M. Bietak
Egypt avhugget hånd

Farao viste sin makt med avhugde hender

Rundt 1650 f.Kr. ble Egypt overtatt av en fremmed makt for første gang – nå peker tolv avhugde hender på at de brakte med seg en blodig tradisjon.

Tyske arkeologer har undersøkt tolv avhugde hender i et egyptisk palass, og sannsynligvis hadde hendene blitt gitt til faraoen som trofeer fra fiendene hans.

Det er det første fysiske beviset på håndamputasjoner i det gamle Egypt og kaster nytt lys over en grufull side av sivilisasjonens historie.

Hendene var kuttet nøyaktig av

De tolv hendene lå begravd i tre groper ved Hyksos-palasset i oldtidsbyen Avaris i det nordøstlige Egypt. Byen var hovedstaden i Hyksos-dynastiet som regjerte over det nordlige Egypt fra ca. 1640 til 1530 f.Kr.

Tidligere har arkeologer funnet avbildninger av avhugde hender i egyptiske gravinskripsjoner og tempelrelieffer fra samme periode og flere hundre år fremover. Etter disse nye undersøkelsene er det imidlertid ikke lenger tvil om at praksisen fant sted.

Avhugde hender Egypt

Noen av de mange hendene som arkeologene fant i oldtidspalassets gårdsplass.

© ÖAI, M. Bietak

Den nye forskningen ble publisert i en artikkel i tidsskriftet Nature. Her konkluderte de tyske forskerne fra det tyske arkeologiske instituttet i Berlin med at hendene stammer fra elleve menn og én kvinne, og de var «myke og fleksible», noe som tyder på at de ble fjernet før eller flere dager etter at rigor mortis inntraff. Det er derfor ikke usannsynlig at det var levende personer som mistet hånden.

Forskerne kunne også slå fast at det bare var hender fra høyre arm, som var kuttet svært nøyaktig fra samme sted ved håndleddet. Noe som tyder på at det foregikk kontrollert og med en klar hensikt.

Forskerne mener at hendene trolig stammer fra faraoens fiender, eventuelt krigsfanger, og at de blir kuttet av «under eller kort tid før en seremoni». Hendene hadde blitt plassert «med spredte fingre og håndflaten ned», så forskerne mener de ble vist frem under en offentlig seremoni som skulle understreke faraoens styrke.

Grusom tradisjon fortsatte

Forskere har lenge mistenkt at det var hyksosfolket som introduserte egypterne for å ta fysiske trofeer fra fiendene sine. Det er fra rundt deres regjeringstid at relieffer med avhugde hender begynner å dukke opp.

Hyksosfolket stammet fra Levanten rundt dagens Syria og okkuperte deler av Egypt på 1600-tallet f.Kr., hvor de startet sitt eget dynasti. De var de første utenlandske herskerne i Egypt, men regjerte bare i den nordlige delen av landet og var nesten konstant i krig med de tradisjonelle faraoene som fortsatt hersket fra Theben i det sørlige Egypt.

De tapte til slutt for farao Ahmose 1. rundt 1530 f.Kr., noe som ble starten på Det nye riket, Egypts mektigste epoke. Imidlertid fortsetter avbildninger av avhugde hender, noe som tyder på at dette var en tradisjon egypterne ikke kastet ut sammen med de fremmede erobrerne.

Hender Egypt

Et relieff fra et tempel dedikert til Ramses 3. (1186–1155 f.Kr.) viser at egypterne tok håndavhugging til seg. Relieffet viser sannsynligvis hvordan avhugde hender ble brukt til å fastslå hvor mange som hadde blitt drept i kamp.

© Steven C. Price