Shutterstock, Neues Museum Berlin/Philip Pikart

Forsker: Tutankhamons grav skjuler den vakre Nefertiti

Anerkjent forsker har funnet nye bevis for at Tutankhamons grav inneholder et skjult rom. Og at hans stemor og forgjenger som farao ligger begravet i det.

For syv år siden fremla en av verdens ledende egyptologer, Nicholas Reeves, en oppsiktsvekkende teori. Han mente at mumien til den berømte dronning Nefertiti var gjemt i et hemmelig rom i graven til hennes stesønn kong Tutankhamon.

Teorien ble imidlertid avvist etter skanninger av graven i Kongenes dal i 2018. Men nå har Reeves funnet nye bevis.

Briten har studert veggmaleriene i Tutankhamons grav – spesielt kartusjen (hieroglyfskrift) over hans etterfølger, farao Ay, som åpner munnen til den mumifiserte barnekongen. Seremonien med å åpne munnen ble i det gamle Egypt alltid utført av faraos etterfølger, og derfor er Reeves’ oppdagelse bemerkelsesverdig:

«Jeg kan nå vise at Tutankhamons kartusj skjuler seg under Ays. Den er blitt malt over. Det beviser at den opprinnelige scenen med å åpne munnen avbildet Tutankhamon i ferd med å begrave sin forgjenger – Nefertiti.

Reeves er derfor sikker på at barnekongen i all hast ble stedt til hvile i Nefertitis grav. Og at den avdøde dronningen fortsatt ligger i graven – gjemt bak en av veggene.

Reeves har funnet bevis på at kartusjen over Ay (til høyre) er malt oppå Tutankhamons. Inne i ovalen skrev oldtidens egyptere faraos navn.

© Shutterstock

Skanningene gir Reeves håp

Reeves har også bedt upartiske personer se på de gamle skanningene av Tutankhamons grav med friske øyne. En av verdens ledende eksperter på radarskanning av bygninger, George Ballard, støtter nå briten:

«Resultatene tyder på at gravens nordvegg og østvegg faktisk er menneskeskapte.»

Reeves mener at Nerfertitis mumie er skjult bak en av veggene, og at graven hennes sannsynligvis er betydelig større enn Tutankhamons beskjedne siste hvilested. Nerfertiti bar også faraotittelen ved sin død ca. 1330 f.Kr.