Ministry of Tourism and Antiquities, Egypt
Hemmelig kammer Kheopspyramiden

Hemmelig kammer funnet i Kheopspyramiden

I årevis har forskerne hatt en mistanke om at noe var noe gjemt over hovedgangen i Egypts største pyramide. Ved hjelp av høyteknologiske undersøkelser vet de nå endelig hva.

Egyptologer har avdekket et hemmelig kammer rett over hovedgangen i den store pyramiden i Giza, også kjent som Kheopspyramiden.

Det er fortsatt et mysterium hvorfor egypterne bygde dette ni meter lange og to meter brede skjulte kammeret. Forskerne bak studien spekulerer i om noe kan skjule seg bak kammeret – andre mener det er et byggeteknisk grep for å lette presset på pyramidestrukturen.

Pyramiden ble undersøkt med ultralyd og kosmiske partikler

Det nye kammeret ble funnet av «ScanPyramids» et stort vitenskapelig prosjekt som ble lansert i 2015 og består av forskere fra bl.a. Egypt, Frankrike, Tyskland og Japan.

Under mottoet «Bare fordi et mysterium er 4500 år gammelt, betyr det ikke at det ikke kan løses», har prosjektets forskere erklært at de vil undersøke de store pyramidene i Egypt med siste nytt innen skanningsteknologi for å finne de hemmelighetene som har ligget skjult i flere tusen år.

Hemmelig rom i pyramide

Laserskanninger gjorde det mulig å lage en nøyaktig 3D-modell av Kheopspyramiden. Området merket med "i" viser hvor det nye kammeret ligger.

© Procureur, S. et al. Nature Communication

I forbindelse med at et annet hemmelig rom ble oppdaget i Kheopspyramiden i 2017 kunngjorde forskerne at de også hadde mistanke om at det fantes et hulrom over hovedinngangen. Det er nå bekreftet.

Det er brukt flere ulike metoder for å forsikre seg om at kammeret eksisterer, bl.a. ultralydstråling, georadar og infrarød termografi, som lager bilder basert på infrarød stråling.

Forskernes viktigste verktøy er imidlertid partikkeldetektorer som kan oppdage såkalte myoner, elementærpartikler som dannes når kosmisk stråling fra verdensrommet treffer jordens atmosfære. Partiklene passerer gjennom myke materialer som hud og vev, men absorberes til en viss grad av harde gjenstander som stein.

Hemmelig rom i Kheopspyramiden, skanner

Forskerne laget et lite hull og fotograferte kammeret med et hulromskamera, også kjent som et endoskop.

© Ministry of Tourism and Antiquities, Egypt

Under forsøket kunne forskerne spore høye konsentrasjoner av myoner på bestemte steder under og ved siden av pyramiden – et tegn på at partiklene hadde sluppet relativt uhindret gjennom steinene på grunn av hulrom. Studien er den første som er i stand til å skape et komplett bilde ved å spore myoner, og det med en usikkerhet på bare noen få cm.

Undersøkelsene er dessuten gjennomført uten å røre en eneste stein på den gamle pyramiden.

Forskerne er uenige om kammeret

Forskerne har ikke vært inne i kammeret selv, men de har tatt bilder av det ved hjelp av et seks mm bredt endoskop som ble ført opp mellom steinene. Bildene viser en steingang med et gavltak som går opp i en spiss. Det mest mystiske er to store kalksteiner i den ene enden av kammeret, som kan vise seg å skjule et annet rom.

Det neste store spørsmålet er: «Hva befinner seg bak disse steinene og under kammeret?», sier professor Christian Grosse, som leder prosjektet og ekspert på ikke-destruktiv granskning ved Technische Universität München.

Den franske fysikeren Sébastian Procureur, som også er med på undersøkelsen, mener at kammeret kan være egypternes forsøk på å teste den spesielle gavlkonstruksjonen i taket for å undersøke om korridorene ville kunne tåle den store vekten. Et slikt prøvekammer er ikke kjent fra andre steder i pyramiden, men gavlkonstruksjonen i taket går igjen flere andre steder.

Den engelske egyptologen Reg Clark fra Swansea University, som ikke er en del av forskningsprosjektet, er imidlertid mer kritisk:

«Det er min oppfatning at den lille korridoren med gavltaket skal lette trykket på pyramidens opprinnelige hovedgang. Det er lite sannsynlig at det finnes flere større funn der inne», sier egyptologen.

Hemmelig kammer Kheopspyramiden

Bilder tatt med endoskop viser et tomt kammer med et karakteristisk gavltak. De store steinblokkene heller mot hverandre og skaper stabilitet.

© Ministry of Tourism and Antiquities, Egypt