Hemmelige rom avslørt i 4400 år gammel egyptisk pyramide

Ved hjelp av radarskanning har arkeologer oppdaget en rekke skjulte kamre i den såkalte Sahura-pyramiden.

Sahura Pyramiden

Pyramiden ble bygd for den egyptiske faraoen Sahura på slutten av det 26. århundret f.Kr. Pyramidebyggverket var et av de første i området Abusir.

© Wikimedia Commons/Aoswch

Et team av egyptologer var i ferd med å restaurere en 4400 år gammel pyramide som opprinnelig ble bygget til ære for den egyptiske faraoen Sahura fra det femte dynastiet.

Men midt i arbeidet med å rense de innvendige rommene og stabilisere pyramiden fra innsiden, oppdaget de spor etter en gammel gang som bekreftet en mistanke som oppsto allerede i 1836.

Den gang ble pyramiden gravd ut av egyptologen John Perring, som mente å ha funnet spor etter en lav gang, men den var for ufremkommelig og full av løsmasser til at han kunne undersøke den nærmere.

Han mistenkte at den lave passasjen kunne føre til flere lagerrom, men dette ble avkreftet i 1907 da pyramiden ble undersøkt på nytt av den tyske egyptologen Ludwig Borchardt.

Nå har et team av tyske og egyptiske forskere ledet av Mohamed Ismail Khaled fra Egyptologisk institutt ved Julius-Maximilians-Universität i Würzburg undersøkt de trange gangene i den gamle pyramiden på nytt.

Denne gangen er forskerne bevæpnet med 3D-skannere og radarteknologien lidar. Fly passerer over området og bombarderer det med laserpulser for å lage millimeternøyaktige kart over pyramiden og de trange gangene.

Egyptologene oppdaget også den skjulte passasjen som førte dem til åtte tidligere uoppdagede kamre, som de mener kan ha fungert som oppbevaringsrom for de kongelige gravgavene.

Ved hjelp av moderne teknologi kunne de bekrefte John Herrings hypotese fra 1836.

Forskerne mener selv at funnet er en milepæl i forståelsen av Sahura-pyramiden og hvordan pyramidestrukturene har utviklet seg over tid.