Wikipedia
Egypten papyrus oldtiden

Hva er forskjellen på papyrus og pergament?

Er papyrus og pergament laget av samme materiale?

Papyrus er laget av en plante, Cyperus papyrus, som fortrinnsvis vokste langs Nilen i Egypt, mens pergament er fremstilt av dyrehud.
Egypterne tok papyrus i brukt til å skrive på rundt år 3000 f.Kr., og materialet ble en viktig eksportvare. Når de skulle lage papyrusruller, begynte egypterne med å skjære plantestenglene i tynne strimler på langs av fibrene. Strimlene ble deretter bløtgjort i noen dager, før de ble dandert ut på en duk slik at de kunne tørke i solen.
Stykkene lå slik at de overlappet hverandre, og dermed dannet store flak som kunne brukes til å skrive på.
Historikere mener at det sannsynligvis ble brukt papyrus i Det bysantinske riket helt frem til 1100-tallet.
Pergament ble fremstilt av hud fra geiter, sauer eller kalver. Teknikken hadde i sin grunnform vært kjent i tusenvis av år, men først rundt år 200 f.Kr. ble teknikken forfinet så mye at pergament for alvor ble anvendelig.
Hudene ble lagt i bløt i kalkvann, som oppløste fett og fjernet rester av kjøtt og hår. Hudene ble hengt til tørk på et stativ. Deretter ble de gnidd med kritt, og til slutt med pimpstein.
Teknikken ble utviklet i Pergamon, i dagens Tyrkia, som derfor kom til å gi navn til pergament. Pergament viste seg å være sterkere enn papyrus, og det kunne til og med fremstilles lokalt. Pergament hadde sin storhetstid i middelalderen. Deretter ble det avløst av papir, som var mye billigere.