Hva har egypterne funnet opp?

1. november 2009

Oldtidens egyptere gjorde en rekke teknologiske nyvinninger. Mange av oppfinnelsene bruker vi fortsatt i hverdagen. Blant de mest utbredte er svart blekk, papir, nøkler og låser, solkalenderen med 365 dager, sminke, deodorant og tannkrem. Men seilet er nok likevel den viktigste egyptiske oppfinnelsen.
Rundt 4700 f.Kr. ble de første større seilbåtene bygd i Egypt. De seilte på Nilen, som var den eneste transportveien i landet. Båtene var opptil 20 meter lange, og skroget besto av papyrusrør som var bundet sammen. Fartøyene ble drevet frem av seil og årer, ettersom seilet bare var effektivt i direkte medvind.
2000 år senere bygde egypterne de første havgående skipene. De kunne være 40 meter lange og var konstruert i akasie- og fikentre. Akkurat som forgjengerne var de utstyrt med både seil og årer. Egypterne gjorde også store vitenskapelige fremskritt innenfor matematikk og astronomi­. Blant annet brukte prestene stjernenes stilling på himmelen til å forutse neste oversvømmelse.

Kanskje du er interessert i