Magnus Manske
Nefertiti

Hva skjedde med dronning Nefertiti?

Nefertiti var en av Egypts mektigste personer da hun plutselig forsvant sporløst omkring 1340 f.Kr. – og etterlot historikerne med hodet fullt av teorier om den gåtefulle dronningens skjebne.

I annalene til oldtidens Egypt har få historiske personer etterlatt så stort ettermæle som dronning Nefertiti.

Hun var kjent for sin store skjønnhet og politiske kløkt og sto side ved side med sin ektemann, farao Akhenaten, i en av de mest begivenhetsrike periodene i Egypts historie på 1400-tallet f.Kr.

Sammen med Akhenaten innførte hun historiens første monoteistiske religion og sto i spissen for et blomstrende rike – inntil hun plutselig forsvant sporløst fra egypternes ellers så grundige historiske opptegnelser i Akhenatens 12. regjeringsår.

Hva som skjedde med Nefertiti, har lenge vært gjenstand for opphetet debatt blant historikere og egyptologer.

Tidligere har eksperter fremført teorier om at den ikoniske dronningen av uvisse årsaker kan ha falt i unåde hos Akhenaten, som deretter forviste henne fra hoffet.

En annen teori har vært at Nefertiti ganske enkelt døde – enten av naturlige årsaker, en skade eller en av datidens pestepidemier.

Nefertiti

Nefertiti er kjent for sin skjønnhet og eleganse, men spilte også en stor politisk rolle i Egypts historie.

© Magnus Manske

Tok Nefertiti et nytt navn?

En tredje teori, som har fått mer innpass i de senere år, går ut på at Nefertiti i virkeligheten bare endret navn og hersket på egen hånd etter Akhenatens død.

Denne teorien er dels basert på en inskripsjon som ble funnet i 2012, som antyder at Nefertiti kan være den samme personen som Neferneferuaten – en hittil uidentifisert kvinnelig farao som tok over etter Akhenaten.

Teorien blir ytterligere underbygget av at Nefertiti på flere arkeologiske funn blir avbildet som en farao – f.eks. mens hun kjører på en stridsvogn eller tilber solguden Aton.

Tross alle teoriene mangler historikerne fortsatt den avgjørende brikken i puslespillet om Nefertiti, og hennes endelige skjebne er derfor inntil videre stadig omgitt av mystikk.