Hvem var den første egyptiske farao?

Et arkeologisk funn ser ut til å kunne gi oss svaret på en av det gamle Egypts største gåter.

Et arkeologisk funn ser ut til å kunne gi oss svaret på en av det gamle Egypts største gåter.

Shutterstock

Det første egyptiske farao-dynastiet ble etablert rundt år 3100 f.Kr., da Egypt ble samlet til ett rike.

Hvem rikets første farao var, er historikerne ikke helt enige om. Den ene kandidaten er Menes, som er nevnt i bl.a. to egyptiske kongelister og hos den greske historikeren Diodorus (ca. 90-30 f.Kr.).

De skriftlige kildene som nevner Menes er imidlertid skrevet ned flere tusen år etter faraoens påståtte levetid, og det er derfor uklart om han var en historisk skikkelse eller kanskje snarere en sagnfigur.

De fleste historikerne heller derfor til kandidat nummer to, Narmer, som er kjent fra et stort antall arkeologiske funn – bl.a. en såkalt sminkepalett.

Ifølge funnene var han mannen som erobret hele Egypt og steg opp på tronen som den første faraoen.

En anerkjent teori er at Menes og Narmer mest sannsynlig var den samme mannen, og at "Menes" kan ha vært en slags ærestittel som ble brukt av flere ulike egyptiske herskere.

Før Egypt ble forent, var det delt inn i to riker, hver med sin egen konge: Øvre og Nedre Egypt.

For rundt 5000 år siden erobret kongen av Nedre Egypt, Narmer, sin sørlige nabo og oppførte en ny hovedstad i Memfis.

Herfra kunne han kontrollere landbruket i det frodige Nildeltaet og de lukrative handelsrutene til Midtøsten.

Økende makt og rikdom førte etter hvert til at faraoen ble betraktet som gudenes stedfortreder på jorden.

Les også: Olympens tolv greske guder styrte Hellas