Wikipedia
Egyptere guder oltiden

Hvor mange guder hadde egypterne?

Oldtidens egyptere hadde minst 173 forskjellige guder. Ingen vet nøyaktig hvor mange, ettersom den samme guden kunne ha flere forskjellige navn, og det samme navnet ofte gjaldt for forskjellige guder i forskjellige regioner og tidsaldre. I tillegg kunne alle guder ha både et kvinnelig og et mannlig motstykke. Egypterne tilba dessuten cirka 2000 ånder og guddommelige krefter.
Virvaret av guder og guddommelige ånder skyldtes særlig at Egypt frem til år 2700 f.Kr. besto av over 40 selvstendige riker med hver sin åndeverden.
Felles for gudene var at
de manifesterte seg på jorden­ i dyreskikkelser. For eksempel ble krigsgudinnen Sekhmet fremstilt som løvinne, og fruktbarhetsgudinnen Bat var en ku.