G. Elliot Smith

Hvor innavlet var de egyptiske faraoene?

De egyptiske faraoene slet med en rekke skavanker som man mener er resultatet av omfattende innavl gjennom mange generasjoner.

Ekteskap mellom bror og søster var alminnelig blant de kongelige i Egypt, og familiære vielser var spesielt populære i det 18. dynasti (1550-1292 f.Kr.).

Innavl har utvilsomt hatt følger for avkommet, og flere faraoer har karakteristiske tegn på innavl som avlangt ansikt, kvinnelige trekk og diverse skavanker.

Farao Akhnaton, som regjerte i årene 1378-1362 f.Kr., er f.eks. avbildet med et avlangt, feminint ansikt, bryster og en liten kulemage.

Den største studien på området ble foretatt i 2015, da i alt 259 egyptiske mumier ble undersøkt.

Her kom det bl.a. frem at mumier av de kongelige familiene varierte mye mindre i høyden enn blant den brede egyptiske befolkning, noe som er et typisk tegn på innavl.

Forskjellige faraoer ble også vurdert på en innavl-skala. Her skåret farao Amonhotep 1 høyest, da han skulle være resultatet av tre generasjoners innavl.

Også Tutankhamon skulle være plaget av innavl som bl.a. ga den unge faraoen klumpfot.