Farao Aknatons svært feminine uttrykk skyldtes kanskje innavl.

Hvordan preget innavl faraoene?

Hvilke konsekvenser fikk det at Egypts herskende klasse hadde incestuøse forhold?

11. desember 2009

Ekteskap mellom bror og søster var vanlig blant de kongelige i Egypt, og de familiære vielsene var spesielt populære i det 18. dynastiet (1550-1292 f.Kr.). Innavlen har utvilsomt hatt konsekvenser for avkommet deres – hvor store er uklart.

Mye tyder på at mange av faraoene har hatt karakteristiske trekk som for eksempel et særpreget, avlangt ansikt, og enkelte forskere mener at Aknatons tilsynelatende feminine uttrykk kan skyldes innavl. Han regjerte i årene 1379-1362 f.Kr. og er avbildet med et avlangt kvinnelig ansikt, bryster og antydning til kulemage. Disse trekkene kan skyldes genetiske defekter som ofte oppstår i forbindelse med innavl. Aknatons lik er ikke balsamert og er derfor umulig å analysere.

Det er usikkert om disse særtrekkene skyldes innavl eller bare dominerende gener.

Kanskje du er interessert i