Album/Fine Art Images/Imageselect

Hvorfor var Horus’ øye viktig for oldtidens egyptere?

Det old-egyptiske symbolet har gjennom historien spilt en sentral rolle for egypterne og er fortsatt et flittig brukt tegn på lykke og beskyttelse mot ondskap i middelhavsområdet.

For folk i oldtidens Egypt var Horus’ øye et populært lykkebringende symbol. Tegnet var ensbetydende med beskyttelse og sunnhet og var derfor et yndet motiv på smykker som skulle skjerme eierne mot ondskap og ulykker.

F.eks. ble avdøde faraoer gravlagt med en amulett med Horus’ øye for å beskytte dem i etterlivet. På samme måte dekorerte egyptiske sjøfolk skipene sine med tegnet for å unngå ulykker til havs.

Øyet på symbolet tilhører himmelguden Horus, som ofte ble avbildet som en falk eller en mann med falkehode.

Ifølge egyptisk mytologi mistet Horus sitt ene øye under en drabelig kamp mot en annen gud, men snart etter ble det ødelagte øyet gjenskapt på magisk vis. Egypterne mente derfor at Horus’ øye hadde en magisk, helbredende kraft.

Øyne hadde ellers en viktig plass i oldtidens overtro. Egypterne var – slik som grekerne og romerne – overbevist om at en persons øyne rommet store krefter. F.eks. kunne øynene gjøre skade hvis en person kastet et ondt blikk på en annen person.

Ved å bære beskyttende amuletter som f.eks. Horus’ øye kunne den utsatte personen unnslippe onde blikk.

Horus’ øye er populært i middelhavsområdet også i dag og brukes bl.a. i smykker og båtdekorasjoner.

Egypts viktige guder:

Amon var den mektigste guden. Han ble betraktet som far til Egypts mange faraoer.

Osiris hersket i underverdenen og avgjorde de dødes skjebne.

Ra var solguden og hadde ifølge egypterne skapt verden.