Artepics AGE/Imageselect/The History Collection

Kleopatra: Den siste farao

Da hun ble forsøkt kuppet av sin stebrors rådgivere var det starten på et dramatisk liv i maktens sentrum for den siste egyptiske farao.

Når?

69–30 f.Kr.

Hvor?

Det ptolemeiske Egypt, Roma og farvannene utenfor Actium på den greske vestkysten.

Hvordan?

Da Kleopatra ble styrtet fra den egyptiske tronen i 48 f.Kr. av rådgiverne til med­regenten sin, valgte hun å ta kontakt med den romerske generalen Julius Cæsar, som kom til Egypt under borgerkrigen i Romerriket.

Kleopatra ble Cæsars elskerinne og gjenerobret makten i landet med hans hjelp.

Den egyptiske dronningen fikk sønnen Cæsarion med den romerske feltherren.

Men etter drapet på Cæsar i 44 f.Kr. kom hun i konflikt med arvtakeren hans, Octavian, som delte makten i Romerriket med generalen Marcus Antonius.

«Stemmen hennes var som et instrument med mange strenger» Den greske filosofen og forfatteren Plutark om Kleopatras sjarm og språkkunnskaper.

Kleopatra giftet seg med Marcus Antonius, og sammen begynte de å bygge opp en maktbase øst i riket.

Maktbestrebelsene førte til krig mot Octavians romerske styrker – en krig som ble avgjort i sjøslaget ved Actium utenfor den greske vestkysten.

Ekteparet flyktet til Egypt. Men da romerne invaderte landet kort tid etter, begikk først Marcus Antonius og senere Kleopatra selvmord.

Dermed ble Egypt en del av Romerriket.

Under sjøslaget ved Actium knuste Octavians styrker Kleopatra og Marcus Antonius’ flåte.

© The History Collection / Imageselect

Hvorfor?

Kleopatra nedstammet fra Aleksander den stores general Ptolemaios, som hadde tatt makten i Egypt på slutten av det fjerde århundret f.Kr. Ptolemaios og etterkommerne hans fikk status som faraoer og jobbet aktivt for å smelte sammen den egyptiske og den greske kulturen i Ptolemeerriket.

Da Kleopatra var tenåring, ble faren hennes, Ptolemaios 12, styrtet av storesøsteren hennes, Berenike.

Tre år senere gjenerobret imidlertid faren makten med romersk hjelp og gjorde Kleopatra til medhersker.

Ptolemaios 12 døde i 51 f.Kr., og Kleopatra måtte i stedet dele makten med lillebroren, Ptolemaios 13.

Snart ble forholdet til broren og rådgiverne hans preget av konflikt, og Kleopatra søkte hjelp hos Julius Cæsar.

Etter drapet på Cæsar ble Egypt dratt inn i den romerske maktkampen mellom hans etterfølgere.

Sultan Al Din Kutuz 1259 - 1260 A.D - The Saladin Citadel, Cairo, Lower Egypt

Saif ad-Din Qutuz satte en stopper for de til da uover­vinnelige mongolene.

© Stefano Ravera / Imageselect

Hva skjedde siden?

Kleopatras selvmord i 30 f.Kr. markerer slutten på en periode på flere tusen år med Egypt som selvstendig rike. Nå blir landet underlagt Roma.

30 f.Kr.

Kleopatras eldste sønn, Cæsarion, som hun hadde fått sammen med Julius Cæsar, henrettes etter ordre fra Octavian.

272 e.Kr.

Dronning Zenobia hevder at hun er etterkommer av Kleopatra, og fra basen sin i Palmyra tar hun kontroll over store deler av Syria og Egypt. Noen måneder senere blir hun beseiret og tatt til fange av romerne.

642 e.Kr.

Egypt blir invadert av arabiske styrker og blir en del av det muslimske kalifatet.

1259

Saif ad-Din Qutuz, en av lederne for de mamelukk­iske slavesoldatene, tar makten i Egypt. Året etter beseirer han de framrykkende mongolene.

1517

Egypt blir invadert av det osmanske riket og er en del av imperiet i 350 år.