Mumie-DNA sladrer om egypternes slekt

En ny metode har gitt forskerne mulighet til å foreta en detaljert sammenligning av mumie-DNA og moderne egypteres DNA.

Egyptere har ikke samme aner. DNA viser at gamle og moderne egyptere har ulike forfedre.

© bpk/Aegyptisches Museum und Papyrussammlung, SMB/Sandra Steiss

Egypt | For første gang har forskere klart å trekke genomer – et men­ne­skes fulle ge­ne­tis­ke informasjon – ut av tre egyptiske mumier.

Dermed kan de egyptiske mumiene regnes som en pålitelig kilde når forskere vil undersøke for­­tiden gjennom genetisk ma­te­ri­a­le. De døde e­gyp­t-e­rne stammer fra 1400 f.Kr. til 400 e.Kr.

Mumie-DNA skiller seg fra moderne egypteres

Forskergruppen har sam­men­­lig­­net DNA fra mu­mie­ne med moderne egyptere som i dag bor i samme om­rå­de.

Sam­men­lig­ningen viser at mu­miene ikke hadde DNA felles med af­ri­ka­nere sør for Sahara. Det har til gjengjeld 20 prosent av moderne egyptere.

Årsaken kan være at e­gyp­tere med tiden har hand­let mer med andre deler av Afrika.