Interfoto/Sammlung Rauch/Imageselect

Når begynte vi å betale skatt?

Skattebetaling går helt tilbake til oldtidens Egypt, og heller ikke den gang var alle glade for det.

Den første, systematiske beskatningen fant sted i oldtidens Egypt for omtrent 5000 år siden.

Skriftlige kilder fra den tiden forteller at faraoen annet hvert år reiste rundt i riket sitt for å vise seg frem for sine undersåtter og drive inn skatt – egypterne skulle altså overdra en del av avlingene og eiendelene sine til herskeren.

Denne skatten var imidlertid ikke den eneste. Hvert år måtte egypterne også betale en rekke avgifter på bl.a. kveg, korn og eiendommer.

I tillegg til de faste skattene kunne de hardt pressede egypterne også risikere plutselige skatteinnkrevinger når faraoen fikk bruk for en ekstrainntekt til å dekke en kostbar krig eller et nytt kongelig monument.

Skatteoppkrevere bokførte egypternes avlinger slik at de kunne betale skatt.

© Biblelandpictures.com/Imageselect

Dokumenter avslører eldgammel frustasjon over skatter

De egypterne som ikke hadde råd til å betale, måtte utføre ulike former for tvangsarbeid for faraoen.

Arkeologiske funn viser at egypterne var hardt rammet av skatter. Forskerne har funnet flere dokumenter der faraoens undersåtter gir uttrykk for sin store frustrasjon over de høye skattene.

En prest klaget f.eks. sin nød i et brev fra årene rundt 1500 f.Kr. med ordene: «Det er ikke min plikt å betale skatt!»