Når var oldtidens Egypt på sitt største?

Når var oldtidens Egypt på sitt største?

Thutmosis III har blitt kalt Egypts Napoleon.

SVAR Oldtidens Egypt opplevde tre storhetsperioder: det gamle riket, mellomriket og det nye riket. Det var i løpet av den siste av disse periodene, det nye riket (ca 1550–1070 f. Kr.), at Egypt nådde sin største geografiske utbredelse.

En av de mest framgangsrike feltherrene var farao Tuthmosis III, iblant kalt "Egypts Napoleon", som ledet sine hærer inn i Midtøsten. I denne perioden hersket også flere andre av de mest berømte faraoene: Amenhotep III, Akhenaton, Tutankhamon samt dronningen Hatshepsut. På 1400-talet f. Kr. kontrollerte Egypt den østlige middelhavskysten hele veien til dagens Tyrkia.