Ny forskning: Vulkanutbrudd skyld i Egypts fall

Det har lenge vært kjent at oldtidens Egypt var preget av uro og opprør i slutten av sin storhetstid – nå mener forskere å ha funnet en av årsakene bak opptøyene.

Vulkanutbrudd var medvirkende årsak til Egypts fall.

Når en vulkan går i utbrudd, spyr den store mengder aske og svovel opp i luften. Det kan blant annet medføre lavere temperaturer, og at det faller mindre regn - ikke bare der hvor vulkanen befinner seg, men i hele verden.

Nå slår en studie fast at denne prosessen hadde fatale konsekvenser i det gamle Egypt, der vulkanutbrudd i andre deler av verden førte til rikets endelige sammenbrudd.

Fikk uro til å vokse

For egypterne var det helt avgjørende for deres eksistens at regn og monsuner hvert år fikk Nilen til å gå over sine bredder. Oversvømmelsen tilførte nemlig jordene næringsrikt slam som fungerte som gjødsel og sikret gode avlinger.

Ifølge forskerne bak den nye studien var det ikke unormalt at verden kunne oppleve hele tre vulkanutbrudd på et enkelt tiår i årene før Egypt ble en del av Romerriket.

"Det førte til frykt i Egypt da det gikk opp for egypterne at Nilen ikke hadde nok vann. De var redd for at de skulle sulte. Denne frykten har høyst sannsynlig fått den allerede spirende uroen til å vokse," sier Joseph Manning, historiker ved Yale University og en av forskerne bak studien.

Sammenheng mellom utbrudd og vannstand

Forskerne har sammenlignet iskjerneboringer fra Grønland og Antarktis med data fra det islamske nilometer (som målte Nilens vannstand fra år 622 - 1902) og papyrusruller som omtaler opprør og vannmangel i oldtidens Egypt.

Resultatene viste en klar sammenheng mellom vulkanutbrudd og lavere vannstand i Nilen - og at åtte av ti store egyptiske opprør fant sted innenfor to år etter et vulkanutbrudd.