Oldtidens husmødre satset på sølv og korn

Når kvinnene i oldtidens Egypt giftet seg, var ikke kjærlighet og evig troskap første prioritet. Kontanter og velstand, derimot... Det viser en 2500 år gammel ektepakt.

Egyptiske kvinner satte hardt mot hardt

Før egyptiske kvinner giftet seg, stilte de strenge økonomiske krav til sine utkårede. En 240 centimeter lang skriftrull som henger i universitetet i Chicago, avslører at kvinnene i Egypt ville være helt sikre på å kunne klare seg bra selv om ekteskapet gikk fløyten.

Det 2480 år gamle dokumentet er spekket med krav til ektemannen og fastslår blant annet at kvinnen skulle motta sølvstykker og "36 poser korn hvert år i resten av sitt liv", forteller egyptolog Emily Teeter ved universitetet i Chicago til nettstedet Atlas Obscura.

På denne måten kunne kvinnen sikre seg at hun hadde nok penger og mat og følgelig ikke var avhengig av noen mann.

Ektepakten var en lønnsom investering

Det meterlange juridiske dokumentet kostet kvinnen 30 sølvstykker å opprette, men var summen først betalt, hadde kvinnen en lukrativ avtale.

Egyptologen Janet H. Johnson forteller at ektepaktene ofte utgjorde en stor fordel for kvinnene fordi dokumentet ga dem så stor økonomisk sikkerhet at de kunne leve godt også uten sine menn.

For å opprette en pakt måtte kvinnen (eller mannen) fremsi kravene med høy stemme i nærvær av medbrakte vitner mens en skriver noterte dem ned og overførte dem til juridisk språk. Deretter måtte den andre parten godta eller avvise pakten. Hvis hun eller han godtok den, var pakten gyldig og bindende.

Rettighetene omfattet også kvinnene

“De færreste er klar over at kvinnene i oldtidens Egypt hadde de samme juridiske rettighetene som menn”, sier egyptolog Emily Teeter. Uansett økonomisk status kunne de egyptiske kvinnene opprette ektepakter, gå til sak mot sin mann eller be om skilsmisse.

Og hvem lot seg overtale?

I en annen ektepakt fra den egyptiske byen Siut noterte en mann ned alle eiendelene som hans kone hadde med seg inn i ekteskapet. I dokumentet lovte han å betale tilbake hele hennes formue dersom de senere skulle bli skilt.

Ifølge Janet H. Johnson viser dokumentet at kvinner var dyktige forhandlere.

“Det er grund til å tro at kvinnen og hennes familie må ha lagt hardt press på for å sikre seg at mannen ville inngå en slik kontrakt”.