Shutterstock
Antikt relieff av Hatshepsuts ekspedisjon til Punt

Oldtidsriket Punt var “gudenes land“

I årevis har forskerne ergret seg over at de ikke visste hvor det mektige oldtidsriket Punt lå. Nå er svaret innen rekkevidde.

Ifølge gammelegyptiske overleveringer var Punt et gåtefullt og frodig rike fylt med verdifulle skatter. Kongedømmets rikdommer gjorde et stort inntrykk på de ellers så bereiste egypterne, for det opptrer i flere kilder – bl.a. på relieffer i graver og templer – som forteller at faraoene sendte store ekspedisjoner til Punt for å hente luksusvarer som de puntiske kjøpmennene hadde monopol på. Blant de mest ettertraktede varene var gull, elfenben, røkelse, krydder og eksotiske dyr.

Relieff av Hatshepsuts Punt-ekspedisjon

Dette relieffet er i Hatshepsuts gravtempel og avbilder den legendariske ekspedisjonen til oldtidsriket Punt.

© Robert Burch/Imageselect

Egypterne seilte i månedsvis for å kjøpe bavianer og andre eksotiske dyr fra Punt

Eksotiske dyr var en av Punts mest ettertraktede eksportvarer. Bavianer var veldig populære blant egypterne. De trodde at apen sto gudene spesielt nær. Bavianer ble ofret til bl.a. måneguden Thot.

Den første ekspedisjonen fant sted ca. 2500 f.Kr., og i de neste årtusenene sendte alle faraoer som ville hevde seg, handelsskip til det mytiske landet for å føre hjem eksotiske rikdommer. Den mest berømte ekspedisjonen ble sendt ut av farao Hatshepsut (1507-1458 f.Kr.). Hennes skrivere kalte Punt “gudenes land” som var velsignet med et vell av ettertraktede varer.

Egypterne begynte å reise til Punt for ca. 4500 år siden.

Look and Learn/Bridgeman Images

Hatshepsut sendte en stor ekspedisjon til Punt i ca. 1500 f.Kr. Hennes fem handelsskip vendte tilbake fylt med bl.a. røkelse og myrra.

Look and Learn/Bridgeman Images

Skip seilte sørover fra Egypt til Punt, det forteller egyptiske kilder. Punt må derfor ha ligget i den sørlige delen av Rødehavet – og det har nye arkeologiske undersøkelser bekreftet.

Look and Learn/Bridgeman Images

Selv om Punt tilsynelatende var både velstående og mektig, er det ikke stort historikerne vet om det afrikanske riket. Egyptiske kilder forteller at Punt lå sør for Egypt, men rikets nøyaktige beliggenhet har lenge vært en gåte fordi forskerne ikke har funnet arkeologiske spor.

Men i 2020 kunne forskere fra Dartmouth College i New Hampshire i USA avsløre at det gåtefulle riket etter all sannsynlighet lå ved Afrikas Horn – et stort område i Øst-Afrika som dekker dagens Etiopia, Eritrea, Djibouti og deler av Somalia og Jemen.