University of Aberdeen

Sigareske løste pyramide-mysterium

I en menneskealder har et 5000 år gammelt artefakt fra Kheopspyramiden vært forsvunnet, men nå har en arkeolog funnet det manglende objektet – i en sigareske.

Et forsvunnet stykke sedertre som ble tatt fra dronningens grakammer i Kheopspyramiden (2550 f.Kr.) på 1800-tallet, er funnet på et museum som er tilknyttet universitetet i Aberdeen i Skottland.

Funnet ble gjort av arkeologen Abeer Eladany. Under en opprydding på et av museets depoter fikk hun øye på en liten sigareske som ikke umiddelbart burde stå der den sto.

Sigaresken prydes bl.a. av en rød halvmåne og hvite stjerner.

© University of Aberdeen

Inne i den lå det flere små trebiter.

“Jeg kunne ikke tro det”, forklarer Eladany ifølge nettmediet Live Science om funnet da hun skjønte at det var restene av det forsvunne stykket sedertre.

Trestykkene var borte i over 70 år

Trestykkets første eier i nyere tid var en skotsk ingeniør som het Waynman Dixon. I 1872 var han med og utforsket Kheopspyramiden ved Giza i Egypt.

Her fant han tre gjenstander: En ball, en krok og en bit sedertre som sannsynligvis var en del av et verktøy.

En karbon 14-datering har vist at sedertrebitene er ca. 500 år eldre enn Kheopspyramiden.

© University of Aberdeen

Mens ballen og kroken endte i British Mueseum ble fragmenter av den lille sedertrebiten donert til det skotske museet i 1946.

Her forsvant trebitene, og ingen visste hvor de var i over 70 år.

“Hele tiden lå de rett for nesen på oss – bare gjemt i feil samling”, forklarer Eladany.