Shutterstock

Skrikende mumie-prinsesse døde alene

En kvinne av kongehuset omkom for 3.000 år siden i Egypt, og til nå har hennes død vært et eneste stort mysterium. Men ikke nå lenger.

To egyptiske forskere har løst gåten om den "skrikende kvinnemumien" som ble funnet i Luxor i Egypt i 1881.

På en liten seddel funnet sammen med mumien står det "Kongsdatteren, Meret Amons kongelige søster," noe som tyder på at den 3000 år gamle mumien var en prinsesse.

Egyptiske mumier ligger normalt med kroppen fullt utstrakt og munnen lukket. Men prinsessens mumie har bøyde bein og en åpen munn som ser ut til å være fastfrosset i et smerteskrik.

En CT-scanning har afsløret, hvordan prinsesse-mumien fra Luxor døde.

© Cairo University

Skanning avslører skrikets hemmelighet

Ved å utføre en CT-skanning av mumien har egyptologen Zahi Hawass og Sahar Saleem, professor i radiologi ved Cairo universitet, fastslått at den egyptiske prinsessen var et sted i 60-årene da hun døde.

Undersøkelsen viser også at hun led av voldsom åreforkalkning mange steder i kroppen - bl.a. i hjertearteriene. Hawass og Saleem mener at åreforkalkningen førte til at hun ble rammet av en voldsom blodpropp i hjertet som kostet henne livet.

“Derfor var balsamørene ikke i stand til å lukke munnen hennes, noe som har bevart hennes ansikt og kroppsstilling som i dødsøyeblikket." Zahi Hawass, egyptolog.

Dødsårsaken forklarer likevel ikke hvorfor de egyptiske balsamørene har latt henne bli i den dødskrampeaktige posisjonen, men de to forskerne har en teori.

"Vi antar at den 'skrikende kvinnens' kropp ikke har blitt funnet før flere timer etter at døden inntrådte - noe som er nok tid til at rigor mortis (dødsstivhet, red.) har inntrådt," forklarer Hawass.

"Derfor var balsamørene ikke i stand til å lukke munnen hennes, og derfor er hennes ansikt og kroppsholdning fra dødsøyeblikket bevart," utdyper han.