Getty Images & Hulton Archive

Tutankhamons grav avslører faraoens største hemmeligheter

Gåtene om Tutankhamon har stått i kø helt siden den unge faraoens grav ble funnet. De siste årene har forskere klart å besvare de viktigste spørsmålene. Dermed kan de omsider rekonstruere kongens liv, død og begravelse.

Hvorfor var graven urørt?

17. februar 1923 brøt Howard Carter gjennom den gjenmurte inngangen til selve gravkammeret, der Tutankhamons steinsarkofag sto.

Sarkofagen var plassert inne i fire forgylte trekister.

Den ytterste kisten var fem meter lang og fylte så godt som hele kammeret.

Science Photo Library

Hvordan døde kongen?

I 2005 CT-skannet Hawass og forskere Tutankhamon. Få år senere klarte de også å trekke ut kongens DNA.

Kenneth Garreth

Hvem var han sønn av?

Kartleggingen av Tutankhamons familierelasjoner kan forklare hvorfor han hadde dårlig helse og døde ung.

Som sønn av farao Aknaton og hans søster var risikoen for arvelige sykdommer og genetiske forstyrrelser stor.

Sannsynligvis er fotlidelsen hans, som langsomt åt opp knoklene, en konsekvens av kongelig innavl.

Polfoto, Getty Images, Scanpix/AKG & Kenneth Garrett

Kongen gjenoppsto fra de døde