Shutterstock
Pyramide

Var pyramidene fulle av feller?

De gamle egypterne bygget ikke sofistikerte feller som i filmer og TV-serier. Likevel plasserte de tyverisikring i pyramidene og gravkamrene sine for å gjøre livet surt for gravrøverne.

Giftige slanger, rullende kampesteiner og tunge dører som lukker seg av seg selv.

Ifølge filmer, TV-serier og dataspill gikk oldtidens kulturer langt for å beskytte gravene sine med utspekulert tyverisikring. Men i virkeligheten var fortidens sivilisasjoner – for eksempel egypterne – langt fra teknologisk dyktige nok til å lage så avanserte feller.

Likevel hadde egypterne sine egne utspekulerte metoder for å lure gravrøvere som forsøkte å plyndre de kongelige gravkamrene.

Gravrøverne ble helt utslitt

En favorittmetode var å utstyre pyramidene med labyrintiske ganger som nesten var umulige for uvedkommende å finne frem i.

Noen av gangene førte til og med til rom som sto tomme og bare skulle forvirre og slite ut gravranerne. For eksempel måtte gravrøvere gjennom ti ubetydelige kamre før de nådde gravkammeret til farao Amonhotep 3. i Kongenes dal – hvis de altså ikke ga opp før de kom så langt.

En annen utspekulert tyverisikring var falske dører, som røverne kastet bort tid på å bryte opp. Enkelte dører førte til og med til seks–syv meter dype hull som uoppmerksomme gravrøvere risikerte å falle ned i.

Røvere ble forbannet

Selv gift brukte de gamle egypterne. I 2001 fant arkeologer et gravkammer i Bahariya-oasen, der gulvet var dekket med et tykt lag av mineralsk jernglans. Stoffet kan være dødelig dersom det pustes inn i store mengder, og det har trolig vært brukt som en felle.

De døde egypternes første forsvarslinje mot gravrøvere var imidlertid besvergelser: På inskripsjoner ved inngangen ble gravrøvere blant annet truet med at de ville «miste sine jordiske eiendeler og heder, bli brent i en ovn, kantre og drukne på sjøen, stå uten arvinger, ikke få noe gravsted eller motta gravgaver».

Derfor ville Hollywood-feller ikke ha virket i Egypt

Indiana Jones-filmene skildrer en verden der gamle templer og gravkamre er fulle av avanserte feller. Her går vi gjennom tre eksempler fra klassikeren Jakten på den forsvunne skatten (1981).

Slange
© Ghorayr

Farlig kryp

Film:
I et egyptisk tempel er gulvet dekket med tusenvis av slanger. I filmen er det uklart om slangene er en bevisst hindring eller tilfeldigvis har slått seg ned i tempelet.

Fakta:
En slangefelle ville ikke gi mening i den virkelige verden. Den ville kreve konstant fôring av dyrene, som ellers raskt ville dø av sult eller forlate stedet.

Giftpiler
© Brooklyn Museum

Piler fra veggene

Film:
På begynnelsen av filmen sniker Jones seg inn i et middelaldertempel i Peru, hvor det er trykkplater i gulvet. De utløser en mekanisme som skyter piler ut av hull i veggene.

Fakta:
Et automatisert forsvarssystem ville kreve stor kunnskap om fjær, hjul og annen mekanikk, som chachapoyas-kulturen, som man mener bygget tempelet, ikke hadde.

Kampestein
© Rodrigo Fernández

Rullende kampestein

Film:
I samme tempel fjerner Jones en gullfigur, noe som utløser en gigantisk kampestein som ruller mot ham slik at han må løpe for livet.

Fakta:
Den mannshøye kampesteinen ville veid flere tonn og være nærmest umulig å plassere inne i tempelet uten bruk av moderne maskiner. Steinen ville også knuse alt på sin vei, inklusive det tempelet den skulle beskytte.