Kamila Braulińska - Warsaw Mummy Project/University of Warsaw

Verdens første gravide mumie var slett ikke gravid

Der blir nå sådd tvil ved den sensasjonelle historien om verdens første gravide mumie. Til gjengjeld har forskere gjort en annen interessant oppdagelse.

Det var litt av en verdenssensasjon da forskere i 2021 kunne fortelle at de hadde oppdaget verdens første gravide mumie.

Nå blir det imidlertid i en forskningsartikkel sådd stor tvil om hvorvidt mumien faktisk var gravid.

Her hevdes det i stedet at det som et team av eksperter i første omgang trodde var et foster, i virkeligheten er små bunter av balsameringsmaterialer.

Mumien er gjenstand for stor diskusjon blant forskere ved Warszawa universitet i Polen, som nå er delt i to leirer.

Mumien av den 2100 år gamle prestinnen har siden 1826 befunnet seg i Warszawa i Polen.

© Kamila Braulińska - Warsaw Mummy Project/University of Warsaw

I den leiren som mener at den avdøde prestinnen var gravid, står blant andre Wojciech Ejsmond, en av lederne bak Warsaw Mummy Project.

Han sier om den nye forskningen at den er foretatt uten noen som helst autorisasjon, og at han akter å rettsforfølge medforfatter på artikkelen Kamila Braulińska, som er arkeolog ved Warszawa universitet.

HISTORIE følger sakens videre utvikling.

Forskere: Mumien hadde trolig kreft

Samtidig med den formodede oppdagelsen om at mumien ikke var gravid, ble forskerne klokere på et annet aspekt av dens liv.

Nærmere undersøkelse av skader på kraniet har avslørt at mumien mest sannsynlig led av kreft i nesehulen.

Nå håper forskerne at funnet av det over 2000 år gamle kreftofferet kan bidra til å kartlegge utviklinger i kreft og dermed bidra til kreftforskningen.